ONZ: Watykan powinien być bardziej „kolorowy” i… „genderowy”

Aktualizacja: 2015-12-15 10:07 am

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Watykan do wprowadzenia większej różnorodności etnicznej na poziomie kierowniczym. Niezależnie od ostatnich kreacji kardynalskich, etniczne mniejszości są w ocenie ONZ wciąż zbyt mało obecne na kierowniczych i decyzyjnych stanowiskach Kościoła.

Swoje stanowisk ONZ przedstawiła w dokumencie opublikowanym w piątek w Genewie. Odpowiada za niego Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. Obok wprowadzenia „różnorodności etnicznej” na poziomie kierowniczym w Kościele, ONZ domaga się także ostrzejszego zwalczania rasizmu wśród kleryków.

Komitet docenia działania podejmowane przez Ojca Świętego, prowadzące do większego docenienia jakoby dyskryminowanych wcześniej grup etnicznych. Istotne są też „liczne i pełne wyrazu oświadczenia papieża potępiające rasizm”, a także jego apele o tolerancję, wspieranie uchodźców oraz imigrantów. ONZ szanuje też nieustanną pracę papieskich rad, Iustitia et Pax oraz rady Kultury, a także Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Oenzetowski komitet oczekuje, że Stolica Apostolska w swojej walce przeciwko dyskryminacji uwzględni także kwestie genderowe. Watykan miałby też zintensyfikować dialog z miejscowymi ludami na całym świecie, choć, co podkreśla ONZ, obecne inicjatywy w tym względzie są godne pochwały. Komitet ma też wątpliwości co do roli papiestwa w kolonizacji Ameryki Łacińskiej rozpoczętej przed pięciuset laty.

Komitet ostrzega, że przy realizacji wymienionych celów moralny autorytet Kościoła może zostać pogrzebany, jeżeli ze strony katolickich duchownych zachodzić będą przypadki dyskryminacji rasowej. ONZ sądzi, że Watykan powinien rozszerzyć wewnątrzkościelne prawa antydyskryminacyjne a także odpowiednie podstawy prawnokarne. Należy też poprawić sytuację ofiar dyskryminacji i zdjąć z nich częściowo ciężar dowodu.

Stolica Apostolska ma przedstawić podjęte przez siebie kroki przeciwko dyskryminacji do maja 2018 roku.

Źródło: katholisch.de

Pach

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=84635 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]