Brytyjski instytut za dechrystianizacją Wielkiej Brytanii. Będą zmiany w ceremonii koronacji monarchy?

Aktualizacja: 2015-12-8 9:45 am

Zdaniem specjalnej komisji ds. religi i wyznań w brytyjskim życiu publicznym, zmiany które zaszły w religijności Brytyjczyków powinny mieć bezpośrednie przełożenie na szereg spraw: w tym na ceremonię koronacji brytyjskiego monarchy.

Zdaniem specjalnej komisji z międzywyznaniowego Instytut Woolfa z Cambridge, Brytyjczycy powinni na nowo określić miejsce religii i wiary w życiu publicznym. Zwrócono uwagę na fakt, że obecnie niespełna połowa z nich uważa się za osoby wierzące. Ponadto, maleje wśród liczba chrześcijan, bez względu na wyznanie, a zwiększa się liczba muzułmanów, hindusów i Sichów. Większość stanowią ateiści i bezwyznaniowcy.

Na tej podstawie komisja zaleca wprowadzenie szeregu zmian, w tym zniesienie codziennych apeli o charakterze chrześcijańskim w szkołach państwowych. Z kolei placówki wyznaniowe należałoby albo zreformować, nakazując im przyjmowanie co najmniej połowy uczniów z pominięciem kryterium religijnego, albo zlikwidować. Stwierdzono również, że w Izbie Lordów poza biskupami anglikańskimi powinni zasiąść przywódcy innych społeczności religijnych, a na antenie BBC należy wprowadzić „sporą dozę świeckiego humanizmu”. Zmiany miałyby nastąpić również w koronacji przyszłego monarchy – powinna ona uwzględniać elementy innych religii.

IAR / tvp.info / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (08 grudnia 2015)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=84465 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]