Uwaga: nadchodzi zmasowany atak sekty protestanckiej na Polskę

Aktualizacja: 2007-01-12 12:00 am

Protestancka sekta z siedzibą w Wielkiej Brytanii zamierza rozpocząć wielką kampanię propagandową w Polsce. European Christian Mission (ECM), międzynarodowa organizacja założona w 1904 roku i działająca w 18 krajach świata, w komunikacie prasowym wydanym w pierwszym dniu 2007 roku stwierdziła, że rozpoczyna szeroki i dobrze finansowany program o nazwie “Projekt – Polska: Prawdziwa Nadzieja dla Polski” (Project Poland – The Real Hope for Poland). Przedsięwzięcie to ma przynieść Polsce i Polakom, jak stwierdza ECM: “prawdziwego Chrystusa, w odpowiedzi na wielkie zapotrzebowanie w tym kraju, zdominowanym przez Kościół Rzymsko-Katolicki”. “Polska jako kraj przechodzący przebudowę, jest w czasie gdy drzwi stoją otworem dla Ewangelii. […] Śmierć papieża Jana Pawła II w 2005 roku, połączony z szybkimi ekonomicznymi i kulturalnymi zmianami wynikającymi z wejścia do Unii Europejskiej, oznaczają, że wiele starych wartości przestaje dominować. Powiększający się materializm i sekularyzacja otwiera olbrzymie możliwości.” “Dla zdecydowanej większości Polaków, Jezus Chrystus był zawsze niczym innym tylko odległą postacią religijną. Wisi on na krzyży wysoko nad ołtarzem bądź widnieje w pięknych witrażach, ale wydaje się nie mieć żadnego znaczenia w codziennym życiu przeciętnego człowieka.”

Organizacja w ramach projektu “Nadziei dla Polski” i wobec, jak twierdzi “sprzyjających okoliczności Kairos“, zamierza rozesłać w ciągu najbliższych 7 lat materiały informacyjne do 14 milionów polskich domów, czyli, jak podkreśla: do “każdej polskiej rodziny”. Zamierza również aktywnie “przynosić Ewangelię do wybranych grup, takich jak bizmesmeni, artyści, politycy i studenci” oraz “stworzyć mikro-biznesy” w Polsce.

KOMENTARZ BIBUŁY: Z obserwowanego przez wszystkich zamętu w Polsce i w polskim Kościele, skorzystać chcą wrogowie katolicyzmu, czyli ci sami, co zamęt ten współtworzą. Jak widać, kolejna protestancka sekta zamierza agresywnie zawitać pod polskie dachy, rozsyłając tym razem “materiały informacyjne” do każdego polskiego domu. Można być pewnym, że w tym tumulcie wiele zdezorientowanych osób nabierze się na ładne slowa, na ładny papier i w sumie – na dołączenie do antykatolickiej rewolty. Cel jest od wieków cały czas ten sam: wyrwanie Polaków spod wpływów religii katolickiej. Kiedyś, dzięki Bogu i mądrości Kościoła, nie udawało się to. Dzisiaj, w dobie modernistnych herezji znajdujących oparcie w zdecydowanej części hierarchi kościelnej i duchowieństwa, może niestety się to udać. Kościół, rozszarpywany wewnętrznymi siłami zła, może nie być już na tyle silny by równocześnie sprostać naporowi zła pochodzącego z zewnątrz.

Cóż, Bóg nigdy nie obiecał, że Polska, że nawet Europa pozostanie chrześcijańska. Bóg obiecał jedynie, że “Bramy piekielne Go [Kościoła] nie przemogą” (Mt 16, 18), ale reszta pozostaje w rękach naszych oraz w rękach przywódców Kościoła. Módlmy się o katolickość Polski, o siłę prawdziwej wiary dla hierarchów, o to, by polska tradycyjna tolerancja nie przerodziła się w patologiczną otwartość przyjmowania na polską ziemię wrogich sekt, nurtów, stylów życia. Módlmy się też za Papieża, który może jeszcze odwrócić los Europy i świata, spełniając życzenia Najświętszej Maryi Panny wyrażone w Fatimie – konsekrując Rosję.

     
 

Modlitwa do
Najświętszej Maryi Panny
o nawrócenie heretyków

Virgo potens, quae cunctas haereses sola interemisti in universo mundo, orbem christianum a laqueis diaboli libera et respice ad animas diabolica fraude deceptas, ut omni heretica pravitate deposita, errantium corda respiscant et ad veritatis catholicae redeant unitatem, te intercedente ad Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze, zdradą szatańską zwiedzione, aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących upamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły, za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Odpust (Racc. 113):100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 19 grudnia 1885).

Cyt. za: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. Opracował na podstawie niemieckiego dzieła Księdza Fr. Beringera SI Ks. Augustyn Arndt SI. To wydanie szczególnie zatwierdzone zostało przez Św. Kongregację Odpustów. Kraków 1890, ss. 236-237. (Tytuł oryginalny: Modlitwa o nawrócenie heretyków).

 

Modlitwa o nawrócenie heretyków

 
     

 

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=842 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]