Bp Vitus Huonder tłumaczy się ze słów o homoseksualistach

Aktualizacja: 2015-08-19 9:32 am

Biskup szwajcarskiego Chur, Vitus Huonder, opublikował oświadczenie, w którym tłumaczy się ze swojego wykładu wygłoszonego 31. lipca w niemieckiej Fuldzie, gdzie cytował starotestamentalne prawdy dotyczące homoseksualizmu.

Wystąpienie to zostało uznane za „nienawistne” i podżegające do przemocy wobec homoseksualistów przez szereg organizacji, zwłaszcza szwajcarski homoseksualny „Różowy Krzyż”,. Biskup wskazał, że starotestamentalny opis aktów jednopłciowych jako „obrzydliwych” w oczach Boga oraz nakaz karania ich śmiercią wystarczają, by nadać kierunek współczesnej katolickiej odpowiedzi na zagadnienie homoseksualizmu.

„Wybrane cytaty nie są wyrazem moich poglądów, ale raczej mojego przekonania, że w ramach refleksji teologicznej nie można przemilczeć żadnych tekstów Pisma Świętego, nawet, jeżeli we współczesnym kontekście powodują trudności” – napisał biskup.

„Stworzyłem 22-stronicowy tekst, z 16. obszernymi przypisami, odwołaniem do literatury i z powoływaniem się na źródła. Łącznie szczegółowo cytowałem 11 tekstów ze Starego i Nowego Testamentu i krótko je objaśniałem” – przypomina hierarcha. Dodaje, że w swoim wykładzie nie chciał po prostu cenzurować Starego Testamentu, dlatego cytował także z Księgi Kapłańskiej (18,22 oraz 20,13).

Bp Huonder pisze, że wokół homoseksualizmu toczy się dziś w Kościele żywa dyskusja. Wyrazem tego jest między innymi zapis o „duszpasterskim przewrocie” zawarty w dokumencie przygotowawczym do nadchodzącego synodu biskupów. Hierarcha tłumaczy, że mówiąc, iż oba cytaty z Księgi Kapłańskiej wystarczą, by dać katolicką odpowiedź na zagadnienie homoseksualizmu, odwoływał się właśnie do wewnątrzkościelnej debaty. Odwołanie to w kontekście pozakościelnym jest niezrozumiałe i staje się rzeczywiście „bardzo nieszczęśliwe”.

„Nie chciałem przez to powiedzieć, że te cytaty biblijne są dla Kościoła wskazówką w tym, jak traktować [homoseksualistów], w tym sensie, że jako chrześcijanie powinniśmy z przekonaniem kierować się tymi passusami. Chciałem pokazać, że w Księdze Kapłańskiej znajduje się radykalne odrzucenie aktywności homoseksualnej, a my jako chrześcijanie, musimy być tego świadomi” – tłumaczy hierarcha. Dodaje, że jeżeli rzeczywiście chce mówić się w Kościele o „przewrocie” duszpasterskim, to trzeba podjąć rzeczową refleksję także nad Starym Testamentem, a nie tylko Nowym.

Biskup pisze następnie, że dopiero po takiej teologicznej refleksji można pójść dalej i wskazać, że ludzi – także homoseksualistów – wiara musi wyzwolić z upadłego stanu natury i przywrócić ich do życia jako dzieci światła. I takie właśnie rozumowanie przeprowadził podczas swojego wykładu w Fuldzie.

„Było dla mnie jasne, że kościelna praktyka przynosi zawsze pomoc ku życiu, a nie śmierć. Kościelna praktyka polega na współczuciu i takcie, a nie odrzuceniu. Odpowiada to także Katechizmowi Kościoła Katolickiego (2357 – 2359), który cytowałem w tym kontekście w 10. przypisie” – pisze hierarcha.

Dodaje, że w żadnej mierze nie chciał wzywać do mordowania homoseksualistów. Zdawało mu się, że jest dla wszystkich oczywiste, iż Stary Testament trzeba interpretować w świetle słów Chrystusa. Biskup pisze też, że istnieje fundamentalne rozróżnienie pomiędzy teologiczną oceną danego ludzkiego czynu, a duszpasterską praktyką Kościoła. Na tym gruncie jego uwagi o homoseksualizmie stają się zupełnie jasne i w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Na koniec biskup przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni jego wykładem. Prosi też wszystkich kapłanów, biskupów oraz Ojca Świętego Franciszka o modlitwę za synod, tak, by dzięki Duchowi Świętemu doszło do rzeczywistego „otwarcia”, tak, by Kościół „mógł w zgodny z wiarą sposób odpowiedzieć na nowe, trudne problemy”.

Pach

Źródło: bistum-chur.ch

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=83014 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]