- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Atak medialny na przełożonego Bractwa św. Piusa X w Polsce – Zaprotestuj

Portal internetowy www.gorzow24.pl zamieścił w dniu 31 marca br. artykuły pióra Marcina Słowińskiego pt “Wolna wola to fikcja” oraz “Jedna prawdziwa religia…“, w których autor sugeruje między innymi, że ksiądz Karl Stehlin, przełożony Bractwa św. Piusa X w Polsce, jest wcieleniem diabła oraz wielokrotnie twierdzi, że ks. Stehlin podważa istnienie u człowieka wolnej woli. Autor zamieszcza fikcyjny i spreparowany wywiad z ks. Stehlinem. Wypowiedź ks. Stehlina dla dziennikarza gorzow24.pl, która miała miejsce w obecności organizatorów wykładu, w rzeczywistości była ponad dwukrotnie krótsza.

Ks. Stehlin wysłał do redakcji portalu następujące żądanie, które jak dotychczas nie zostało spełnione:

Wnoszę o natychmiastowe wycofanie tej “rozmowy”, której znaczna część jest czystym wymysłem osoby, która prowadziła ze mną rozmowę.

Poza tym wznoszę o sprostowanie tekstu szkalującego moje dobre imię przez umożliwienie umieszczenia tekstu z mojej strony albo przez przeprosiny za włożenie w moje usta zdań i słów, których nie wypowiedziałem.

Zaznaczam, że nie zostałem proszony o autoryzację tego tekstu. Zaznaczam również, że przy wywiadzie była obecna osoba trzecia, która może zaświadczyć o tym, co rzeczywiście powiedziałem i co zostało nagrane przez dziennikarza.


Jakby tego było mało, ten sam autor w tym samym dniu zamieścił tekst pt “Kto się boi lefebrystów?“, ustanawiający chyba swoisty rekord liczby kłamliwych twierdzeń nt. Bractwa.


Prosimy o przyłączenie się protestu. Oto adres mailowy wydawcy, przedstawiciela spółki komandytowej LG Development PORT24 Macieja Zakrzewskiego: zakrzewski@gorzow24.pl

lub sms: tel. 516 030 164, oraz  do autora: slowinski@gorzow24.pl

Jednocześnie prosimy o kolportowanie tej informacji w kręgach życzliwych misji Bractwa i kierowanie informacji na adres przeoratu: info@piusx.org.pl


List protestacyjny wysłany przez Piotra Błaszkowskiego, wydawcę magazynu “Katolik Tradycji“.

DO:
PAN MACIEJ ZAKRZEWSKI
Przedstawiciel spółki komandytowej
LG Development PORT24
właściela portalu internetowego www.gorzow24.pl


Szanowny Panie,

Nasz ukochany Ojciec Św. Benedykt XVI w swoim liście w sprawie zdjęcia ekskomunki z biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X skonstatował:

“Niekiedy można odnieść wrażenie, że nasze społeczeństwo potrzebuje przynajmniej jednej grupy, do której podchodzi bez żadnej tolerancji: którą spokojnie może atakować i nienawidzić. A jeżeli ktoś ma odwagę się do nich zbliżyć – w tym przypadku papież – także on traci prawo do tolerancji i także jego można traktować z niczym nieorganiczną i niczego się nie lękającą nienawiścią”

Otóz zamieszczony w Waszym portalu rzekomy, nieutoryzowany, wywiad pod tytułem “Kto się boi lefebrystów”, z przełożonym FSSPX w Polsce ks. Karolem Stehlinem wpisuje się w kampanię nienawiści skierowaną przeciwko Bractwu św. Piusa X. Kłamstwa, przeinaczenia, manipulacje. Tak można w trzech słowach zcharakteryzować ten sprzeczny z zasadami etyki dziennikarskiej tekst.

Dlatego jako wierny uczęszczający do kaplic i kościołów FSSPX wnoszę o natychmiastowe wycofanie ww. wywiadu i przeproszenie szkaloanej osoby, w której usta wkłada się wypowiedzi sprzeczne z katolicką ortodoksją. Jest to tym boleśniejsze, wasze krętacta dotyczą osoby duchownej, od czsu swoich święcej zaangażowanej w obronę i przekazywanei doktrynalenj czystości Wiary Chrystusowej.

Z poważaniem

Piotr BłaszkowskiCZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]