Żydzi jadą nas rabować!

Aktualizacja: 2015-06-20 2:22 pm

Bardzo stanowcze pismo wpłynęło w dniu 24 kwietnia 2015 roku do kancelarii prezydenta miasta Kalisza, pana Grzegorza Sapińskiego od przedstawicieli kilku kaliskich stowarzyszeń i partii politycznych. Pismo dotyczy niejasności związanych z przekazaniem gruntów przy ulicy Nowy Świat Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.

Nikt z przedstawicieli lokalnych mediów nie podjął tematu. Michał Bangrowski (KNP) napisał na swoim profilu facebookowym:

Niestety media milczą w tej sprawie mimo tego, że zostały o tym poinformowane! 24.04.15 r Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska wspólnym głosem zaapelowali do Prezydenta Miasta Kalisza – Pana Grzegorza Sapińskiego oraz Wiceprezydent Miasta Kalisza – Pani Karoliny Pawliczak o natychmiastowego wstrzymania , a w konsekwencji zaprzestania prowadzenia jakichkolwiek rozmów i podpisywania porozumień z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, które mają na celu bezpłatne przekazanie własności Skarbu Państwa położonego na terenie dawnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu! , którym włada z mocy prawa Miasto Kalisz. Ponadto na podstawie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprosiliśmy o wydanie kopi wyroku z Sądu Rejonowego w Kaliszu dotyczącego nieruchomości położonej przy ulicy Handlowej w Kaliszu, po byłym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu, stwierdzającego nabycie praw do nieruchomości przez zasiedzenie i ustanowienie w Księdze Wieczystej jako właściciela Skarb Państwa oraz o wydanie kopi dokumentów dotyczących zawartego porozumienia z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.”

Historia cmentarza

Pod koniec XIII wieku przy obecnym zbiegu ulic Nowy Świat i Skalmierzyckiej powstał pierwszy w Kaliszu i być może najstarszy w Polsce cmentarz żydowski. Na nekropolii pochowano znanych kaliskich żydów, wielu z nich było postaciami znaczącymi dla wyznawców judaizmu na całym świecie. Cmentarz ten funkcjonował do XX wieku. W czasie II wojny światowej został zlikwidowany przez Niemców a tablice wykorzystano do budowy dróg i wybrukowania Kanału Rypinkowskiego. Część płyt trafiła na nowy cmentarz przy ulicy Podmiejskiej, ale większość znaleźć można na ulicach Kalisza czy na prywatnych posesjach. Smutne, ale..

…nie weźmiemy na barki winy Niemców!

Jakaś dziwna moda w Polsce każe nam płacić za winy hitlerowskich Niemiec. Polskę nazywa się państwem nazistów, szef FBI zarzuca nam holokaust a film taki jak “Ida” uważa się za najlepsze dzieło polskiego kina. Coś tu jest nie tak. Gdy do tego dorzucimy jeszcze fakt ciągłego przepraszania przez nasze władze ludności żydowskiej, wypłacania odszkodowań i zwracania mienia, możemy spokojnie powiedzieć, że w Polsce nie rządzą już Polacy a władzę przejął Izrael. W Kaliszu też mamy odpowiedzieć za to, że hitlerowcy zniszczyli cmentarz? Niech żydzi piszą do Merkel, żeby dała im kawałek ziemi gdzieś pod Berlinem. Będzie bardziej sprawiedliwie.

To nie są odłogi!

Miejsce, w którym niegdyś znajdował się cmentarz żydowski zostało przez polskie państwo zagospodarowane. Znajdowało się tam pogotowie, boisko, bloki, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (który został zlikwidowany). Decyzją sądu to miasto jest pełnoprawnym właścicielem gruntu, o którym jest mowa a roszczenia gminy żydowskiej są bezpodstawne. Miejsce to zostało zagospodarowane i znalazły się na nim ważne instytucje, które ze względu na zażalenia żydów, musiały zostać zlikwidowane bądź przeniesione w inne miejsce.

Zapłacimy po trzykroć…

Jak już napisałam, to pani Merkel niech płaci za cmentarz, bo to jej przodkowie go zniszczyli a nie Polacy. Z jakiej racji mamy ciągle odpowiadać za to, co Niemcy robili na terenie naszej Ojczyzny? W skardze do prezydenta podkreślono następujące straty na rzecz Państwa Polskiego, wynikające z ustaleń kalisko-żydowskich:

“- realizując zadania inwestycyjne należącym zgodnie z obowiązującym prawem do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i budując Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z obiektami towarzyszącymi Internatem oraz Domem Nauczyciela, budując osiedle mieszkaniowe oraz Stację Pogotowia Ratunkowego,

– wykupując teren pod Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ulicy Kordeckiego i adaptując istniejące tam budynki na cele edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej,

– przekazując teren wraz z nieruchomościami prawnie należącymi do Skarbu Państwa Gminie Wyznania Żydowskiego we Wrocławiu. Miasto ma dokonać rozbiórki istniejących obiektów na własny koszt! Miasto ma oddać po okresie dzierżawy (30 lat) Internat wraz z Domem Nauczyciela, Gminie Wyznania Żydowskiego we Wrocławiu.”

…choć już raz płaciliśmy

W piśmie, podkreślono, że za wybudowane obiekty zapłaciliśmy już dawno w podatkach więc teren jest NASZ – Polaków. Żydzi nie mają żadnych skrupułów. Nie interesuje ich to, czy Polacy będą mieli się gdzie leczyć, czy dzieci niepełnosprawne będą miały się gdzie uczyć. Ważne są dla nich pieniądze, jakie mogą uzyskać z ziemi znajdującej się w centrum miasta. Autorzy listu słusznie proszą władzę o zaprzestanie prowadzenia dalszych rozmów z przedstawicielami gminy żydowskiej, ponieważ Żydzi dość już otrzymali rekompensat za utracone majątki. Będą z nas doić, dopóki nie wyssą z nas ostatnich soków. A kto zapłaci rodzinom, które traciły swoich bliskich za pomoc żydom? Nikt im życia nie zwróci, nikt nie zapłaci odszkodowania więc my nie będziemy płacić za szkody wyrządzone przez Trzecią Rzeszę!

Kto się boi żydów?

W Polsce panuje swoista zmowa milczenia. Bez mrugnięcia okiem i głębszego zastanowienia zwracamy żydom ich utracone majątki, choć odbierali je Niemcy, rozdajemy żydom obywatelstwo polskie jak ciepłe bułeczki i płacimy odszkodowania za nie nasze winy. Z czego wynika ten chory układ? Czy Polacy boją się żydów? Leszek Żebrowski napisał kiedyś, że w Polsce pozostało wielu żydów, których macki sięgają bardzo głęboko. Czyżby nasza lokalna władza bała się tych układów? Trzeba wreszcie powiedzieć STOP nielegalnemu rozkradaniu Państwa Polskiego przez Izrael!

Trzeba głośno mówić o tej sprawie!

Bardzo ważny jest głos ludzi, którzy zauważyli niniejszy problem. Sprzeciwiają się nieuczciwemu oddawaniu polskiej własności żydowskim handlarzom. Za kilka lat Polakom nie pozostanie już nic, bo jak głosi stare żydowskie porzekadło “Wasze ulice, nasze kamienice” i w najbliższym czasie wszyscy wylądujemy na bruku albo raczej na chińskich drogach wątpliwej jakości.

W imieniu swoich organizacji, pod skargą podpisali się:
* Michał Szczap – prezes Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci,
* Michał Bangrowski – prezes zarządu Kongresu Nowej Prawicy w Południowej Wielkopolsce,
* Jacek Jezierski – Solidarna Polska Kalisz
* Andrea Riccio – Obóz Narodowo-Radykalny Brygada Wielkopolska.

Wiele ciekawych informacji znajdziecie również tu: https://www.facebook.com/nacjonalistka

Źródło obrazu Żyd: stanczyk-art.abajt.pl
Źródło zdjęcia pogotowia: kalisz.naszemiasto
Źródło skanu: autorzy skargi

Opublikowano 27th April, autor:

Za: wicipolskie.org (18.06.2015)

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82149 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]