Szef MSZ wręczył medale „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie miedzynarodowej

Aktualizacja: 2015-06-3 1:03 pm

Wręczenie medali „Bene Merito”

Minister Grzegorz Schetyna wręczył we wtorek w siedzibie MSZ medal „Bene Merito” rabinowi Michaelowi Schudrichowi, Helise Lieberman oraz Jonathanowi Orensteinowi. Odznaczenie to przyznawane jest za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

– Cieszę się, że możemy się dziś spotkać i że mogę  podziękować za wasz wkład w relacje polsko-żydowskie – minister Grzegorz Schetyna powiedział, gratulując odznaczonym. Szef polskiej dyplomacji powiedział również, że  Polska docenia wysiłki, starania oraz zaangażowanie na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich i rozwój społeczności żydowskiej w Polsce. – Nasza wspólna historia nabiera dziś bez wątpienia nowego wymiaru. Cieszę się, że możemy ją razem pisać i wspólnie odczuwać z niej satysfakcje – dodał szef polskiej dyplomacji.

Rabin Michael Schudrich od ponad 10 lat pełni funkcję Naczelnego Rabina Polski. Swoją pracę rozpoczął w Warszawie, gdzie w latach 90. był przedstawicielem Fundacji Ronalda Laudera, staraniem której w 1994 roku otwarta została „Morasza Lauder” – pierwsza po wojnie szkoła żydowska w Warszawie.

Helise Lieberman – pierwsza dyrektor żydowskiej szkoły  „Morasza Lauder”. Od ponad 20 lat mieszka w Polsce razem ze swoją rodziną. Obecnie  pełni funkcję dyrektor Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.

Jonathan Ornstein jest założycielem i pierwszym dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.  W dziesiątkach wywiadów udzielonym mediom z całego świata przedstawia Polskę jako kraj, w którym Żydzi czują się czasem bardziej bezpiecznie niż w Europie Zachodniej.

Osoby odznaczone zostały docenione za działalność społeczną i edukacyjną, która bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie dobrego wizerunku Polski za granicą.

Honorowe odznaczenie „Bene Merito” ustanowione w 2009 roku przyznawane jest przez ministra spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Źródło: http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/7285-wrczenie-medali-qbene-meritoq-.html .

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=81801 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]