Rocznica utworzenia UPA będzie na Ukrainie świętem obrońcy ojczyzny

Aktualizacja: 2015-03-5 11:02 am

W uzasadnieniu przyjętego projektu ustawy Ukraińską Powstańczą Armię nazywa się “naśladowcą tradycji kozackich”.

W okresie niepodległej Ukrainy w społeczeństwie umocniła się tradycja świętowania rocznic związanych z wydarzeniami i postaciami ukraińskiej historii. W związku z tym wyniknęła obiektywna potrzeba umocowania jej w ustawodawstwie, co ma szczególne znaczenie w trwającym okresie niestabilności politycznej, sprowokowanej przez agresję zewnętrzną.

W celu uszanowania męstwa i bohaterstwa obrońców niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy, tradycji wojskowych i zwycięstw Narodu Ukraińskiego, sprzyjania dalszemu wzmacnianiu ducha patriotycznego w społeczeństwie i wsparcia inicjatywy obywatelskiej 14 października 2014 roku został wydany Dekret Prezydenta Ukrainy № 806, który ustanawia Dzień Obrońcy Ukrainy, który będzie obchodzony co roku 14 października. Jednocześnie uchylono dekret Prezydenta Ukrainy z 23 lutego 1999 roku № 202 o “Dniu Obrońcy Ojczyzny”.

14 października również obchodzone jest święto religijne – Pokrowa Przenajświętszej Bogurodzicy. Dzięki czci ukraińskiego kozastwa wraz z tym świętem przyjęła się także inna nazwa – Kozacka Pokrowa, a w świadomości narodu zaczęło się ono łączyć z takimi pojęciami, jak honor wojskowy, zwycięstwo, męstwo i rycerstwo. Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy № 966 z 7 sierpnia 1999 roku 14 października – w dzień święta Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy – ustanowiono Dzień Ukraińskiego Kozactwa. W XX wieku tradycje kozackie naśladowali walczący o niepodległość Ukrainy – Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińska Powstańcza Armia. Podczas drugiej wojny światowej, mimo całej ateistycznej propagandy, wielu Ukraińców – żołnierze armii radzieckiej przed walkami z nazistami zwracali się do Pana i Dziewicy Maryi o pomoc i zwycięstwo.

Szczególnego znaczenia nabiera to święto dla obecnych ukraińskich wojskowych i cywilów, którzy aktywnie dołączają do obrony swojego kraju przed zewnętrznym agresorem i jego wewnętrznymi współpracownikami.

Ustanowienie Dnia Obrońy Ukrainy jako święta państwowego potwierdzi szacunek i powagę państwa do ludzi, którzy nie zważając na siebie, bronią integralności terytorialnej, suwerenności i innych wartości państwowych. W tym dniu obywatele będą mieli możliwość wzięcia udziału w modlitwach z okazji święta Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy i w modlitwach za obrońców Ukrainy.

Tym samym ustanowienie w święto Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy Dnia Obrońcy Ukrainy jako święta państwowego będzie miało duchowo-patriotyczne i integrujące znaczenie dla obywateli Ukrainy, jak również będzie sprzyjać uporządkowaniu kalendarza świąt państwowych na Ukrainie zgodnie ze współczesnymi realiami politycznymi i potrzebami społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu projektu № 2187 przyjętej ustawy. Projekt nosił sygnaturę 223-VIII.

Za przyjęciem ustawy głosowało 244 deputowanych.

Ukraińska Powstańcza Armia – formacja zbrojna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (frakcja Bandery). Odpowiedzialna jest za ludobójstwo popełnione na około 100 tysiącach Polaków podczas II wojny światowej na Kresach Wschodnich.

rada.gov.ua / YouTube.com / Kresy.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: Kresy.pl (05 marca 2015) -- [Org. tytuł: « Rocznica utworzenia UPA będzie na Ukrainie świętem obrońcy ojczyzny [+VIDEO]»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80246 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]