Portal Fronda wyjaśnia, dlaczego amerykańscy Żydzi nie lubią chrześcijan

Aktualizacja: 2015-02-19 11:01 pm

Na portalu fronda.pl przedrukowano tekst Dennisa Pragera z amerykańskiej gazety dla Żydów – „Jewish Journal”. Znany wyznawca judaizmu wyjaśnia dlaczego zamieszkujący Stany Zjednoczone Żydzi wykazują się jawną niechęcią wobec wszelkich przejawów religii Chrystusowej.

Prager zastanawia się, dlaczego amerykańscy Żydzi są tak aktywni w walce z każdym przejawem Boga i religii w kraju, który był „najbardziej gościnny w długiej historii” Żydów? Autor przyznaje, że prawie każdy Żyd który taką niechęć wyraża, powie, że chodzi mu o „rozdział Kościoła i państwa w Ameryce”. Według Pragera nie jest to jednak prawda.

Dlaczego więc Żydzi z USA są tak mocno przeciwni publicznym przejawom religii większości Amerykanów? Dlaczego – jak twierdzi sam autor – wielu Żydów to zagorzali zwolennicy zastąpienia pojawiających się w przestrzeni publicznej życzeń „Merry Christmas” zwrotem „Happy Holidays”? Według Pragera istnieją cztery powody – poczucie wykluczenia, żarliwa wiara w światopogląd laicki, ogólna antypatia wobec religii (również ortodoksyjnego judaizmu) oraz przede wszystkim kojarzenie chrześcijaństwa ze „stuleciami antysemityzmu”. Ostatni czynnik potęguje przekonanie, że USA bez chrześcijan będzie dla Żydów krajem bezpieczniejszym.

Publicysta „Jewish Journal” sprzeciwia się wszystkim tym postawom, ale jego tłumaczenie jest dość, powiedzmy delikatnie, kontrowersyjne. „Jest nierozumne, a nawet niemoralne, by kojarzyć amerykańskich chrześcijan z chrześcijaństwem europejskim. Nie mają oni ze sobą praktycznie nic wspólnego. Amerykańskie chrześcijaństwo traktuje Żydów nie tylko dobrze, nie tylko jak równych, ale wyjątkowo szanuje Żydów i judaizm. Europejskie chrześcijaństwo twierdziło, że zastępuje Żydów jako naród wybrany, podczas gdy amerykańskie chrześcijaństwo głosi, że Ameryka jest kolejnym ludem wybranym, ale pierwszym pozostają Żydzi” – czytamy w tekście przedrukowanym na katolickim portalu.

Prager dodaje jednak, że Ameryka bez chrześcijaństwa stałaby się podobna do Europy Zachodniej, a to czyniłoby z niej miejsce gorsze niż obecnie, bez „uprzywilejowanej pozycji Żydów”.

Źródło: fronda.pl

malk

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79916 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]