Kaplica w Czeladzi: Sprofanowano Najświętszy Sakrament

Aktualizacja: 2012-12-23 10:02 pm

Kilkanaście dni po znieważeniu Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w naszej Ojczyźnie doszło do kolejnej profanacji. Tym razem w kaplicy szpitalnej w Czeladzi targnięto się na Najświętszy Sakrament.

Ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, z bólem poinformował o włamaniu do kaplicy szpitalnej w Czeladzi, znieważeniu Najświętszego Sakramentu oraz kradzieży naczyń z tabernakulum.

„W Najświętszym Sakramencie jest obecny sam Chrystus. W tajemnicy Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia. Każde targnięcie się na Boga ukrytego pod postaciami chleba i wina oznacza upadek człowieka. Kto nie ma szacunku dla Boga, który jest Miłością, ten nie uszanuje żadnej innej wartości” – napisał biskup sosnowiecki w specjalnym komunikacie.

Powiadomił w nim również, że w kaplicy szpitalnej w Czeladzi zostaną odprawione specjalne obrzędy pokutne za zniewagę Boga wyrządzoną na tym miejscu.

Zwrócił również uwagę, że wydarzenie tego typu „winno mobilizować całą wspólnotę naszego Kościoła do obrony czci Eucharystii”.

Wezwał też wiernych do wynagrodzenia. Zarządził, aby w niedzielę, 30 grudnia br., w święto Świętej Rodziny, we wszystkich parafiach diecezji sosnowieckiej po każdej Mszy św. odśpiewano Suplikację przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. „Oddal od nas, Panie, Twe słuszne za nasze grzechy karanie. Odpuść ludowi swojemu i nadal nam błogosław” – napisał na zakończenie listu do diecezjan.

Niedawno, po profanacji Ikony Matki Bożej Królowej Polski, ks. bp Grzegorz Kaszak skierował również do wiernych wezwanie do ekspiacji. Wskazywał wówczas, że „to tragiczne wydarzenie ma głębszy wymiar i dobitnie pokazuje, że w narodzie polskim dzieje się coś niedobrego”.

Małgorzata Bochenek

Za: Nasz Dziennik, 24 grudnia 2012 -- [Org. tytuł: « Sprofanowano Najświętszy Sakrament»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=65581 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]