- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Ogłoszono wyniki konkursu na największe absurdy Unii Europejskiej

Konkurs na największe absurdy w Unii Europejskiej 2006 został zakończony, choć nie kończy to absurdów samej Unii. Konkurs ogłoszony został przez posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Miroslawa Piotrowskiego (LPR) 1 maja br., w drugą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jury spośród nadesłanych około150 prac przyznało następujące nagrody:

Pierwszą Ex Aequo za zgłoszenie:

Trzy wyróżnienia za zgłoszenie:

Regulamin konkursu i szczegóły wyników na stronie prof. Mirosława Piotrowskiego