- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Rozwody częściej u różnowierców

Prawdopodobieństwo rozwodu jest trzykrotnie większe w małżeństwie międzyreligijnym z dziećmi niż w rodzinach jednolitych pod względem religijnym – zauważa dziennik “USA Today”, powołując się na wyniki najbardziej wiarygodnego pod tym względem badania ARIS (American Religious Identification Survey). Z danych tych wynika, że w 2001 roku, kiedy badanie było przeprowadzane, małżeństwa mieszane stanowiły 22 proc. wszystkich amerykańskich rodzin. Wśród tego typu małżeństw z dziećmi 10 proc. rozwiodło się, natomiast w przypadku małżeństw jednolitych religijnie współczynnik ten wyniósł 3 procent.

AGr, KAI