Pomóż Maciusiowi

Aktualizacja: 2012-03-12 8:40 pm

Szanowni Państwo,

Zwracamy sie do PT Czytelników z wielką prośbą  o pomoc oraz rozpropagowanie pomocy dla Maciusia, bardzo chorego syna kolegi Tomasza Maszczyka.

Pan Tomasz Maszczyk jest długoletnim tłumaczem z angielskiego tekstów książek i czasopism dla  Bractwa św. Piusa X. Jest jednym z kilku wiernych najbardziej zaangażowanych w sprawy Tradycji Katolickiej i Bractwa św. Piusa X w Polsce. Mieszka w Chorzowie.

Nasz portal i pismo BIBUŁA – pismo niezależne zamieściło wiele tekstów w tłumaczeniu p. Tomasza Maszczyka

Link do listy cennych tekstów w tłumaczeniu p. Tomasza: http://www.bibula.com/?s=Maszczyk

POMÓŻ MACIUSIOWI

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji Maciusia Maszczyka.

Maciuś urodził się 12 lipca 2008 jako zdrowy i piękny chłopczyk – i do ukończenia 2 roku życia rozwijał się całkowicie normalnie. Niestety po przymusowej hospitalizacji w jego rozwoju zaszły dramatyczne zmiany. Stopniowo zamykał się w sobie, przestawał reagować na swoje imię, nie wykazywał też już ochoty do komunikowania się z otoczeniem. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań postawiona została diagnoza AUTYZM DZIECIĘCY (F84,0), która potwierdzona została następnie przez profesjonalny zespół Poradni dla osób z autyzmem “Prodeste” w Opolu.

Ze względu na to, że proces rehabilitacji rozpoczął się stosunkowo wcześnie, Maciuś ma jeszcze szanse na złagodzenie objawów swej choroby do stopnia, który umożliwi mu w przyszłości samodzielne życie. Aby to jednak było możliwe, konieczna jest stała, wielokierunkowa terapia i leczenie, których koszty, sięgające kilku tysięcy złotych miesięcznie, przekraczają możliwości finansowe jego rodziców. Nie tracą oni jednak nadziei, że dzięki pomocy ludzi o dobrym sercu pewnego dnia Maciuś znów będzie mówił, zacznie komunikować się z otoczeniem i osiągnie stopień samodzielności umożliwiający mu normalne życie.

Maciusiowi można pomóc przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” (http://www.dzieciom.pl/) KRS 0000037904 z dopiskiem w rubryce “Informacje uzupełniające“: Maciej Maszczyk 15573

lub przekazując darowiznę na konto Fundacji:

Dla darowizn w USD – konto: 48 10600076 0000321000196523
Dla darowizn w Euro – konto: 11 10600076 0000321000196510

W obu przypadkach trzeba również zamieścić adnotację o celu:

15573 Maciej Maszczyk  darowizna na rehabilitację i ochronę zdrowia

Przykładowe wypełnienie zlecenia bankowego:

Na rachunek: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Nazwa banku: Bank Przemysłowo-Handlowy

Oddział banku: BPHSA Centrum Rozliczeniowe

Odbiorca: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Tytułem: 15573 Maciej Maszczyk. Darowizna na­ rehabilitację i ochronę zdrowia­ ­ ­

Strona na Facebooku

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53410 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]