Oświadczenie prasowe Ambasady Iranu w RP ws. sankcji UE

Aktualizacja: 2012-02-23 9:57 am

W imię Najwyższego

 

Oświadczenie prasowe Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

w kwestii kroków podjętych przez Iran w odpowiedzi na sankcje Unii Europejskiej

W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi jednostronnych sankcji Unii Europejskiej, nakazujących wstrzymanie importu ropy naftowej z Islamskiej Republiki Iranu, Ambasada przypomina: Islamska Republika Iranu uznaje zapewnienie energii, między innymi społeczeństwom Europy, za swe zobowiązanie, pod warunkiem jednak, że rządy europejskie również będą dotrzymywać swych podjętych wzajemnie zobowiązań dotyczących wolnego handlu.

altNa podstawie prawa międzynarodowego, jakiekolwiek instrumentalne wykorzystanie handlu i energii jest sprzeczne z przepisami wolnego handlu, zaś z powodu ostatnich sankcji zostało zagrożone bezpieczeństwo podaży i popytu w energetyce. Niestety widać, że politycy unijni, którzy składają deklaracje na temat wolnego handlu i równowagi na rynku energii, lekceważą wspomniane przepisy i stosując się do paradygmatu wprowadzonego przez Stany Zjednoczone i reżim syjonistyczny, wywołują zamieszanie na międzynarodowym rynku energetycznym.

Wobec tego, również Islamska Republika Iranu, działając całkowicie naturalnie i zgodnie z jasną logiką ekonomii, dokonała ponownego zbadania rynku, zwrotu ku alternatywnym klientom oraz wstrzymania swego eksportu naftowego do niektórych państw europejskich, które odegrały wiodącą rolę w instrumentalnym wykorzystaniu handlu przeciwko naszemu krajowi. Sytuacja ta jest rezultatem nielogicznych działań i decyzji przedstawicieli Unii, a co za tym idzie, odpowiedzialność za wzrost kosztów i zdwojoną presję na społeczeństwa unijne w obecnych ciężkich warunkach (kryzysy finansowe i zimowe oziębienie) obciąża państwa stosujące sankcje. Stąd oczekiwanie, aby politycy europejscy poczuli się zobligowani do zapewnienia normalności egzystencji swoim obywatelom, zaś lekceważenie tego faktu może zostać uznane za swego rodzaju naruszenie praw człowieka. Gdy niektórzy politycy europejscy podejmują na zamówienie jednostronne decyzje, ich koszty pokrywają europejskie społeczeństwa.

Jest rzeczą oczywistą, że zrównoważona i trwała relacja wzajemna jest osiągalna w dwustronnym ukierunkowaniu i każda akcja wywołuje odpowiadającą jej reakcję. Wszyscy wiemy, że Iran jest w stanie bez problemu znaleźć alternatywnego dla Europy odbiorcę swej ropy naftowej i jak widać, nie czeka na nedejście terminu wejścia w życie sankcji na podstawie scenariusza rozpisanego przez Zachód.

Wobec czego, Islamska Republika Iranu ponownie podkreślając logikę swych retorsji w postaci wstrzymania eksportu ropy naftowej do niektórych państw europejskich, deklaruje, że w razie rewizji decyzji Unii Europejskiej i rezygnacji z konfrontacyjnego stanowiska, zawsze będzie otwarta opcja dialogu i rozmów.

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=52401 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]