Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdza immunitet Niemiec

Aktualizacja: 2012-02-3 12:07 pm

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze potwierdził w piątek, że państwo niemieckie jest chronione immunitetem przed pozwami ofiar zbrodni nazistowskich, składanymi w zagranicznych sądach.

Oenzetowski Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy Włoch naruszył w 2008 roku niemiecką suwerenność, orzekając, iż włoski obywatel Luigi Ferrini ma prawo do odszkodowania za to, że w 1944 roku deportowano go do Niemiec i zmuszono tam do niewolniczej pracy w przemyśle zbrojeniowym.

Strona niemiecka argumentowała w Hadze, że tamto orzeczenie włoskiego sądu podawało w wątpliwość system reparacji, wprowadzony po klęsce nazistów; w ramach tego systemu Niemcy od lat 50. wypłaciły ogromne odszkodowania. Wskazywano, że gdyby MTS wziął stronę Włoch, Niemcy zostałyby zalane falą roszczeń odszkodowawczych, zgłaszanych przez osoby indywidualne z całego świata.

Orzeczenie MTS zapadło stosunkiem głosów 12-3. Prezes Trybunału Hisashi Owada oświadczył, że „działania włoskich sądów, kwestionujące immunitet Niemiec (…) są naruszeniem zobowiązania państwa włoskiego wobec Niemiec”. MTS odrzucił argumentację strony włoskiej, która twierdziła, że immunitet państwa nie ma zastosowania wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych przez armię jednego kraju na terytorium innego państwa.

Paolo Pucci di Benisichi, reprezentujący Włochy przed MTS, powiedział, że sprawy zapewne w ogóle by nie było, gdyby nie fakt, że Włosi internowani przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej nie byli objęci rozwiązaniami reparacyjnymi.

W korzystnym dla strony niemieckiej orzeczeniu MTS wyraził jednak „zdziwienie i ubolewanie” z powodu wykluczenia przez Niemcy takich ofiar z systemu reparacji.

Agencja Associated Press odnotowuje, że choć Włochy były podczas drugiej wojny światowej sojusznikiem Niemiec, naziści internowali wielu obywateli włoskich i zmuszali ich do niewolniczej pracy.

Orzeczenia MTS są ostateczne i wiążące dla państw.

PAP

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51323 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]