Ojcowie w rodzinach niepotrzebni – mówi brytyjski Minister Zdrowia

Aktualizacja: 2006-07-13 12:00 am

Brytyjski Minister Zdrowia, Carolyn Flint oznajmiła, iż komitet zajmujący się ustaleniem czy konieczny jest ojciec w rodzinie w przypadkach tzw. zapłodnienia In Vitro – orzekł negatywnie. Decyzja ta, pociągająca za sobą zmianę obecnych przepisów, oznacza zwycięstwo środowisk lesbijskich i homoseksualnych, które dążą do zmiany definicji małżeństwa i rodziny i do wyeliminowania pojęcia rodziny jako komórki składającej się z ojca, matki i dziecka (dzieci). Minister Flint powiedziała, że “co prawda nie oznacza to, że ojcowie nie są istotni [w rodzinie], ale to co jest najważniejsze, to aby dzieci były częścią kochającej się rodziny.”

Odpowiednie zmiany prawne będą wprowadzone w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=463 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]