Imienna lista posłów, którzy głosowali za zabijaniem dzieci nienarodzonych

Aktualizacja: 2011-09-1 11:21 am

191 posłów odrzuciło w głosowaniu projekt ustawy wprowadzającej pełną ochronę życia wszystkich bez wyjątku dzieci nienarodzonych. Publikujemy listę parlamentarzystów, którzy lekceważąc naukę moralną Kościoła katolickiego w kwestii ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci zadecydowali o wyrzuceniu do kosza projektu ustawy podpisanego przez 600 tys. osób.

Głosowanie nr 170, odbyło się na 99. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 31 sierpnia 2011 r. Dotyczyło ono sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia, które wnioskowały o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw.

Imienna lista pokazująca jak poszczególny poseł głosował
(głos “przeciw”, czyli “pr” to głos za ochroną dzieci poczętych)

Projekt, pod którym podpisało się 600 tysięcy obywateli, został odrzucony stosunkiem głosów 191:185, przy 5 głosach wstrzymujących się. Najwięcej zwolenników odrzucenia projektu znalazło się po stronie Platformy Obywatelskiej – 160 posłów, a także w klubie SLD – 27 posłów. Warto zaznaczyć, iż władze klubu PO po pracach komisyjnych zarządziły wobec tego projektu dyscyplinę głosowania, z której wyłamało się 17 posłów.

Obywatelski projekt ustawy zakładał pełną ochronę życia dzieci poczętych, bez możliwości zastosowania aborcji ze względu na chorobę dziecka lub czyn zabroniony, w wyniku którego doszło do poczęcia. Po pierwszym czytaniu, w dniu 1 lipca 2011 r., podczas głosowania nad wnioskiem o odrzuceniem projektu, 69 posłów PO, 140 posłów PiS oraz kluby PSL i PJN głosowały przeciwko odrzuceniu projektu. Projekt decyzją większości izby trafił do prac komisyjnych, których sprawozdanie było przedmiotem debaty i głosowania w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Źródło: prawodonarodzin.pl

 

[pdf http://www.bibula.com/docs/42888/Glosowanie_o_przyjecie_sprawozdania_Komisji.pdf/]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42888 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]