Ostrzeżenia naukowców: Noworodki z zamrożonych zarodków “przerośnięte”

Aktualizacja: 2011-07-20 8:57 am

Dzieci poczęte in vitro, a następnie zamrożone, przechowywane i rozmrażane, są w późniejszym rozwoju narażone na hipertrofię wewnątrzmaciczną. Zaburzenie to polega na zbyt dużej masie dziecka w stosunku do jego wieku płodowego.

Dzieci urodzone z zamrożonych embrionów rodzą się 1,6-krotnie częściej większe w porównaniu z dziećmi ze “świeżych” embrionów. W porównaniu z dziećmi poczętymi naturalnie, ryzyko jest 1,5 razy wyższe.

Poród drogami naturalnymi dużego noworodka zwiększa u matki prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań: wydłużenia czasu trwania porodu, zatrzymania akcji porodowej, uszkodzenia kanału rodnego oraz wystąpienia zakażeń połogowych.

Wysoka waga urodzeniowa związana jest również ze zwiększonym ryzykiem urazów u dziecka. Podczas porodu siłami natury często dochodzi do problemów z rodzeniem się barków dziecka, co może spowodować zwichnięcie stawu barkowego, złamanie mostka lub porażenie splotu ramiennego. W wyniku powikłań okołoporodowych niekiedy dochodzi do uszkodzenia mózgu, co prowadzi do upośledzenia umysłowego lub zgonu dziecka.

Duża masa dziecka jest więc wskazaniem do cięcia cesarskiego.
Badania nad wagą urodzeniową noworodków w odniesieniu do sposobu poczęcia dziecka prowadziła dr Anja Pinborg z Rigshospitalet, szpitala klinicznego Uniwersytetu Kopenhaskiego.

W trakcie badań porównywano wagę 910 dzieci FET* z wagą 9603 dzieci urodzonych ze “świeżych” embrionów oraz wagą 4656 dzieci NC*.

Odsetek dzieci zbyt dużych w stosunku do wieku płodowego wynosił 16,9 proc. dla dzieci FET, 10,3 proc. dla dzieci ze „świeżych” embrionów i 11,4 proc. dla dzieci poczętych naturalnie.

Wyniki badań zaprezentowano podczas jednej z sesji dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii w Sztokholmie.

Dr Anja Pinborg podsumowała swoje badania następująco:” Kriokonserwacja (zamrażanie) embrionów może spowodować zespół „przerośniętego potomstwa”. Przyczyną zaburzenia mogą być zmiany epigenetyczne – zmiany genetyczne spowodowane przez środowisko – w bardzo wczesnym stadium rozwoju embrionalnego, spowodowane procedurami zamrażania i rozmrażania”.

* FET – frozen embryo transfer (transfer zamrożonych embrionów)

** NC – naturally conceived (poczęte naturalnie)

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów ESHRE – 06.07.2011 r. oraz Press Association – 06.07.2011 r. via SPUC – 06.07.2011 r.]

Za: HLI-Polska (2011/7/19) -- [Org. tytuł: « HLI News : Noworodki z zamrożonych zarodków “przerośnięte”»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40951 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]