Ukraińscy nacjonaliści wzywają Węgry do okazania skruchy

Aktualizacja: 2011-03-17 10:04 am

Z okazji 72 rocznicy proklamowania Ukrainy Karpackiej (14/15 marca 1939 r.) w Użhorodzie odbyła się manifestacja ukraińskich nacjonalistów.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem pierwszego i jedynego prezydenta Ukrainy Karpackiej Augustyna Wołoszyna. Nacjonaliści oddali też hołd strzelcom tzw. Siczy Karpackiej, których groby znajdują się na miejscowym cmentarzy. Nabożeństwo za zmarłych poprowadzili kapłani niekanonicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego.

Podczas marszu, w którym, według organizatora – Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów, wzięło udział około stu osób, wznoszono okrzyki: „Przyszłość Ukrainy należy do Ukraińców”, „Chwała Siczy Karpackiej”, „Bandera, Szuchewycz, Wołoszyn – naszymi bohaterami”. Oprócz odwołań do założycieli UPA, nie zabrakło także akcentów antywęgierskich. W pewnym momencie zebrani na manifestacji zaczęli skandować: „Budapeszt – okaż skruchę”.

Według przedstawiciela Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich, Aleksandra Saczko, członkowie węgierskiej mniejszości w Użhorodzie próbowali doprowadzić do zatrzymania marszu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=34749 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]