Petycja przeciwko przygotowywanemu bluźnierczemu spektaklowi – Podpisz się

Aktualizacja: 2008-11-24 10:55 am

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Rada Miasta Bydgoszczy
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wyrażamy stanowczy protest przeciw przygotowywanemu przedstawieniu Superstar with Jesus Christ, którego premiera odbyć się ma w okresie Świąt Wielkiej Nocy na największym rynku Bydgoszczy, przed siedzibą Prezydenta Miasta.

Z niepokojem przyjmujemy te wypowiedzi autorów scenariusza, w których jasno formułują oni cel swojego przedsięwzięcia: odrzeć postać Jezusa z mitu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Pokazujemy Jezusa jako zwykłego człowieka. To radio, telewizja i inne środki przekazu wbiły nam do głowy, że był Bogiem. W tym kontekście za absolutnie niedopuszczalny uznajemy zamiar wprowadzenia w obręb przedstawienia sms-owego sądu nad Jezusem Chrystusem, wzorowanego na tym, który miał miejsce przed Poncjuszem Piłatem. Publicznie ujawnione elementy scenariusza wskazują, że może on wypełnić znamiona przestępstwa naruszenia naszych uczuć religijnych. Jest to tym bardziej bolesne, że premierę spektaklu zaplanowano na okres największej zadumy chrześcijan.

Mamy nadzieję, że władze samorządowe Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego w żaden sposób nie wesprą tego gorszącego przedsięwzięcia i nie dopuszczą do jego realizacji ani w miejscu zapowiadanym, ani w żadnym innym, nad którym pieczę sprawują.


Elżbieta Bączkowska, prezes Stowarzyszenia Unum Principium
ProPolonia


Na stronie ProPolonia (http://www.propolonia.pl/petycje.php?id=8) można podpisać się pod petycją


Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=3440 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]