Oblicze ukraińskiej szkoły

Aktualizacja: 2011-01-31 1:41 pm

Zamieszczamy bardzo ważny list p. Henryka Bajewicza z Wołowa (otrzymany od p. Wiesława Tokarczuka), który wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ukraińskiej szkoły w Przemyślu, której uczniowie, najwyraźniej, edukowani są w kierunku gloryfikacji OUN/UPA. Dzięki takim osobom jak p. Bajewicz wychodzą na jaw okoliczności codziennej działalności elit (a takimi są nauczyciele) mniejszości ukraińskiej w Polsce.


Kilka słów wyprzedzających treść listu.

Dla przypomnienia – 14 października to święto UPA – na pamiątkę powołania banderowskiej Ukraińskiej Powstańczej Armii w 1942 r. Nazwa została ukradziona od UPA-poleskiej siczy, działającej pod przywództwem Maksyma Borowca “Tarasa Bulby” na południowym Polesiu. Część kadry poleskiej siczy została wymordowana przez banderowców (w tym żona Bulby). Borowiec osobiście sprzeciwiał się polityce eksterminacyjnej banderowców wobec ludności polskiej.

Szkoła nie obchodzi rocznicy 1 września, natomiast obchodzi 17 września. Nie można tego pomijać, ani uznać, że to sprawa szkoły. To bardzo znamienne wskazanie na ideologiczne koneksje osób kierujących tą placówką. Jest to o tyle dziwne, że III Rzesza, której agresji na Polskę szkoła nie uważa za godną upamiętnienia, nie spełniła rojeń Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i nie utworzyła ukraińskiego państwa po agresji na ZSRR, wręcz przeciwnie, tzw. rząd Stećki rozgoniła, aresztując część przywódców, zaś południowo-wschodnie województwa Polski przyłączyła do quasi-Polski, czyli do Generalnego Gubernatorstwa. A może obchody 17 września to obchody pozytywne, tzn. na cześć Sowietów, dzięki którym wspomniane ziemie znalazły się w USRR i do dzisiaj znajdują się w granicach niepodległego państwa ukraińskiego?

W wykazie uroczystości szkolnych znalazłem również inną, dość enigmatyczną imprezę – Święto w Pikulicach – Udział młodzieży w nabożeństwie i procesji w dniu 19.06.2011.
Warto nadmienić, że wieś Pikulice została spalona w dniu 15.10.1945 r. przez oddział UPA z sotni Łastiwki.

Henryk Bajewicz – Wołów dnia 1 luty 2011 r.

Szanowna Pani
Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.


Reprezentuję społeczność rodzin, które bardzo ucierpiały z rąk członków ludobójczych organizacji OUN – UPA. Prywatnie jestem potomkiem ofiar ukraińskiego nacjonalizmu- w 1944 roku zamordowano czworo moich krewnych.
15 lipca 2009 roku Sejm RP podjął stosowną uchwałę w tej kwestii. Przywracanie pamięci o ofiarach jest obowiązkiem polskich instytucji państwowych. Chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister na bardzo niepokojące zjawisko, które ma miejsce w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Markiana Szaszkewicza (37-700 Przemyśl, ul. Smolki 10 tel./ fax. (16) 678 53 47 email: zso2@um.przemysl.pl NIP 795-20-37-907 REGON 6500890051)
Na stronie internetowej tej szkoły http://www.szaszk.edu.pl/viewpage.php?page_id=28 znalazł się wykaz uroczystości i świąt obchodzonych w trakcie roku szkolnego. Pomińmy taką ciekawostkę, że szkoła nie obchodzi rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej i napaści Niemiec na Polskę 1 września, ograniczając się do obchodów rocznicy napaści ZSRR na Polskę 17 września. Skoro uważają, że 1 września tragedii nie było, to ich sprawa.
Natomiast nie mogę przejść obojętnie wobec następującego zapisu w grafiku szkolnych uroczystości:

“Dzień Nauczyciela Święto Pokrowy- udział młodzieży we mszy w katedrze gr. kat. oraz wyjazd młodzieży na mogiły do Pikulic – Dzień Ukraińskiej Armii 14.10.2010”

Z zapisu wynika jednoznacznie, że 14 października młodzież szkolna w Przemyślu na polecenie nauczycieli obchodzi święto Armii Ukraińskiej.
Sprawdziłem w oficjalnym wykazie świąt państwowych Ukrainy – nie ma tam takiego święta.

“Święta państwowe i religijne Ukrainy:

Nowy Rok – 1 stycznia (najbardziej popularne święto)
Boże Narodzenie – 7 stycznia
Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 marca
Wielkanoc – święto ruchome
Święto pracy – 1 maja
Dzień Zwycięstwa – 9 maja
Dzień Świętej Trójcy – 15 czerwca
Dzień Konstytucji – 28 czerwca
Dzień Niepodległości – 24 sierpnia”

Na wszelki wypadek sprawdziłem oficjalny wykaz innych dni upamiętnianych oficjalnie w państwie ukraińskim, jest ich bardzo dużo – wynotowałem tylko te, które są związane z wojskowością i obronnością:

23 lutego – Dzień Obrońcy Ojczyzny
25 marca – Dzień Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
26 marca – Dzień Wojsk Wewnętrznych MSW Ukrainy
28 maja – Dzień Żołnierza Straży Granicznej
29 maja – Dzień Żołnierza Sił Pokojowych ONZ
5 lipca – Dzień Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Ukrainy
1 sierpnia – Dzień Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy
8 sierpnia – Dzień Związku Żołnierzy
22 września – Dzień Partyzanckiej Sławy
14 października – Dzień Ukraińskiego Kozactwa
3 listopada – Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii Ukrainy
6 grudnia – Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy
10 grudnia – Dzień Wojsk Lądowych Ukrainy

Według informacji uzyskanych z Ambasady Ukraińskiej Dniem Święta dla Ukraińskiej Armii jest 6 grudnia – Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast świętem wszystkich żołnierzy, nie tylko aktualnie pełniących służbę, ale i weteranów jest 23 lutego – Dzień Obrońcy Ojczyzny.
Powstaje zatem pytanie, jakiej to “Armii” święto jest propagowane przez kierownictwo Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu, bo na pewno nie święto ukraińskich sił zbrojnych.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że chodzi o ludobójczą bojówkę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię, która wymordowała z nieznanym wcześniej barbarzyńskim okrucieństwem, według różnych szacunków, co najmniej 130 000 bezbronnej ludności narodowości polskiej, a oprócz tego dziesiątki tysięcy osób narodowości ukraińskiej, ormiańskiej, żydowskiej, czeskiej, romskiej, rosyjskiej.
Tak się bowiem składa, że ukraińscy nacjonaliści uznali za dzień utworzenia swojego zbrojnego ugrupowania właśnie 14 października 1942 roku. Wyjazdy młodzieży do Pikulic, gdzie w szczególny sposób oddawany jest hołd członkom tzw. UPA poległym podczas napadów na Birczę, potwierdzają to. W Pikulicach po I wojnie światowej znajdował się obóz internowanych żołnierzy armii URL. Po obozie pozostał Ukraiński Cmentarz Wojenny w Pikulicach. Podczas uroczystego pochówku 7 lipca 2000 r. spoczęły tutaj także kości upowców odnalezione i ekshumowane na koszt państwa polskiego w Birczy i Lisznej (mieszkańcy tychże okolic, pamiętający terror UPA wobec ludności polskiej, nie zgodzili się na pochowanie “banderowców” na miejscowych cmentarzach).
(Uwaga na marginesie – państwo polskie równocześnie odmawia realizacji wniosków polskich obywateli o chrześcijański pogrzeb ofiar banderowskiego ludobójstwa, uzasadniając to brakiem środków finansowych. Na ekshumacje niedoszłych oprawców ludności polskiej Birczy środki znaleziono.) Tamtejsze grono nauczycielskie doprowadza do sytuacji, że ukraińska młodzież szkolna -obywatele polskiego państwa – oddaje hołd członkom ludobójczej organizacji, która wyrokiem polskiego Sądu została uznana za zbrodniczą i których zbrodnie potępione zostały specjalną uchwałą Sejmu z 15 lipca 2009 roku. Propagowanie ideologii faszystowskiej i komunistycznej, pochwalanie sprawców zbrodni ludobójstwa jest w Polsce prawnie zabronione. Uważam, że doszło zatem do popełnienia przestępstwa lecz najpierw informuję o tym Panią Minister- choć inne działania również wchodzą w grę. Jestem przekonany, że z faktu tego zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Z poważaniem

Henryk Bajewicz
Stowarzyszenie Kresowe “Podkamień”
Prezes Zarządu

Przedstawioną powyżej sprawę zgłosiłem również przy pomocy formularza zgłoszeniowego na Waszej stronie internetowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31648 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]