PE wzywa Litwę do wycofania przepisów dotyczących homoseksualistów

Aktualizacja: 2011-01-19 10:42 am

W przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski wezwał litewski Sejm do wycofania projektu poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych, które przewidują penalizację „publicznego promowania relacji homoseksualnych”.

Zdaniem PE projekt poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych jest sprzeczny nie tylko z normami europejskimi, ale z samą konstytucją Republiki Litewskiej. Europosłowie przypomnieli w rezolucji, że podobną opinię wyraził wcześniej litewski minister sprawiedliwości; także prezydent Dalia Grybauskaitė „potępiła projekt homofobicznych przepisów jako szkodliwy dla obywateli Litwy i wizerunku tego kraju”.

Chodzi o projekt ustawy zmieniającej kodeks wykroczeń administracyjnych w celu karania „publicznego promowania relacji homoseksualnych” grzywną w wysokości od 2 do 10 tys. litów (580-2900 begin_of_the_skype_highlighting            580-2900      end_of_the_skype_highlighting euro). W sprawozdaniu unijnej Agencji Praw Podstawowych z listopada 2010 roku, poświęconym homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, stwierdzono, iż „poprawki te mogą potencjalnie doprowadzić do uznania za niezgodny z prawem niemal każdy przypadek publicznego wyrażania lub przedstawiania homoseksualności, bądź też informowania o niej”.

Parlament Litwy nie przegłosował jeszcze zaproponowanych zmian, a litewskie instytucje krajowe wciąż dokonują ich oceny. PE z zadowoleniem odnotował w rezolucji zapowiedź oceny proponowanych zmian, które uznano za sprzeczne z prawem europejskim. Europosłowie wezwali prezydent Grybauskaitė do zawetowania poprawek, gdyby jednak zostały przyjęte.

Sytuacja mniejszości seksualnych już od dłuższego czasu była przedmiotem zainteresowań europosłów. Niepokój wzbudziła przyjęta na Litwie w czerwcu 2009 roku ustawa o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (zakazuje nieletnim dostępu do informacji o homoseksualizmie), problemy z wydaniem przez władze lokalne zgody na organizację parad gejów, a także – jak napisano w rezolucji – „podżegające albo zawierające groźby wystąpienia i język nienawiści czołowych litewskich polityków i parlamentarzystów”.

Odnosząc się do ustawy o ochronie nieletnich PE podkreślił w rezolucji, że „brak jest wiarygodnych badań, według których edukacja dzieci i młodzieży na temat seksualności może wpłynąć na ich orientację seksualną”. Wręcz przeciwnie – europosłowie uznali, że edukacja na temat różnorodności seksualnej „zwiększa tolerancję i akceptację odmienności”.

Oceniając przypadek Litwy, PE przypomniał, że instytucje UE i państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegania, ochrony i propagowania praw człowieka w Unii Europejskiej, niezależnie od orientacji seksualnej.

PAP

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=30831 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]