Chłopaki, co wy tam sobie montujecie, i po co?

Aktualizacja: 2010-12-18 9:37 pm

Obywatel polski, który zamierza wyjechać z kraju, będzie musiał zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. W przypadku gdy nie planuje pozostania na stałe za granicą, a wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie musiał zgłosićw gminie swój powrót do Polski. Zgłoszenia tego będzie można dokonać w urzędzie lub drogą elektroniczną na formularzu umożliwiającym wprowadzanie danych. (…) Na obywatela Polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia tego faktu organowi gminy. [link – Gazeta Prawna]

Dziwne to dosyć, zwłasza że ta wasza inwigilacyjna orgia ma w myśl ustawy trwać trzy lata, po czym podobno macie jej zaprzestać. (…) Od 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Od tego bowiem momentu nie będą już prowadzone rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Nie będą także gromadzone (również w rejestrze PESEL) dane związane z zameldowaniem oraz wymeldowaniem przez obywatela polskiego i cudzoziemca miejsca pobytu stałego i czasowego, a także dane związane z wyjazdem oraz z powrotem z wyjazdu obywatela polskiego poza granice kraju trwające dłużej niż sześć miesięcy (…)

Że tak zapytam poetycznie – a jak zamierzacie pilnować obowiązkowego meldowania o wyjeździe za granicę w warunkach strefy Schengen, kiedy zgodnie z prawem unijnym każdemu obywatelowi polskiemu oficjalnie wolno przejść przez granicę wewnątrzunijną (polsko-niemiecką, polsko-czeską, polsko-słowacką lub polsko-litewską) w dowolnym miejscu, niekoniecznie na przejściu granicznym, bez opowiadania się komukolwiek z tego czynu i bez okazywania dokumentów? 

Czyżby zbliżał się koniec polskiej złotej ery wolności podróżowania?

Stary Wiarus

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: W Temacie Maci czyli Backup Wiarusa - piątek, 17 grudnia 2010 -- [Org. tytuł: « Chłopaki, co wy tam sobie montujecie, i po co?»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29473 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]