Sąd odrzucił odwołanie – hiszpański historyk skazany na 33 miesięcy za “usprawiedliwianie Holokaustu”

Aktualizacja: 2010-12-10 6:31 pm

Sąd Apelacyjny w Barcelonie odrzucił odwołanie i podtrzymał wcześniejszy wyrok skazujący Pedro Varela na 7 miesięcy pozbawienia wolności za “usprawiedliwienie Holokaustu” (justificación del genocidio), oraz podwyższył wyrok do dwóch lat i 9 miesięcy więzienia.

W 2008 roku znany hiszpański historyk i wydawca, Pedro Varela został aresztowany, podczas którego policja wtargnęła i zarekwirowala pięć tysięcy kopii książek przygotowanych do rozpowszechniania w jego księgarni Librería Europa w Barcelonie. Aresztowanemu postawiono zarzut o  “negowanie Holokaustowi”, zamieniony później na oskarżenie o “usprawiedliwianie Holokaustu”. Tym samym sąd, stosując talmudyczną ekwilibrystykę słowną, uniknął zastosowania się do nowych przepisów obowiązujących w Hiszpanii, gdzie oficjalnie zniesiono karę za “negowanie Holokaustu”, a prokuratura powołując się na przepisy artykulu 607.2 Kodeksu karnego, sama wycofała się z tego oskarżenia. Jednocześnie sąd odrzucił oskarżenie prokuratory o “podburzanie do nienawiści i o nienawiść rasową motywowaną antysemityzmem”.

Prawo zabraniające “usprawiedliwianiu Holokaustu” wprowadzone zostało w Hiszpanii w 1993 roku, dokładnie w 20 lat po śmierci generała Francisco Franco, którego media i inne lewicowo-syjonistyczne ośrodki określają najczęściej jako “dyktatora walczącego z wolnością słowa”.

Już w dwa lata po wprowadzeniu w Hiszpanii tego prawa, Pedro Varela został aresztowny i skazany na maksymalny wyrok pięciu lat więzienia za oferowanie w swojej księgarni książek prezentujących tezy tzw. rewizjonistów historycznych oraz krytykujące politykę państwa Izrael. Długie sądowe zmagania i odwołania do wyższych instancji pozwoliły mu wtedy na obniżenie wyroku do 7 miesięcy. Tym razem syjonistyczne siły doprowadziły do jego bezwzględnego skazania, na dodatek podwyższając wcześniejszy wyrok. Varela rozpoczął odbywanie wyroku w czwartek, 9 grudnia 2010 r.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie BarcelonaReporter
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29206 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]