Tajniki masonerii – Jan Bodakowski

Aktualizacja: 2010-11-3 10:55 am

Nakładem Domu Wydawniczego ”Ostoja” ukazał się przed kilku laty niezwykle ciekawy wywiad przeprowadzony przez Natalie Dueholm (prawicową publicystkę specjalizująca się w tematyce antyaborcyjnej, feministycznej i amerykańskiej) z doktorem Norbertem Wójtowiczem. Broszura nosi tytuł „Rozmowy o masonerii”.

Norbert Wójtowicz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, magistrem teologii i historii, absolwentem podyplomowego dziennikarstwa, funduszy europejskich,  oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Jest wykładowcą historii na kilku uczelniach wyższych. Pracuje w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Prowadzi badania naukowe nad masonerią. Owocem badań są liczne publikacje na temat wolnomularstwa. Bada też historie sztuk walki i jest działaczem sportowym pochodzącej z filipin sztuki walki „Combat Kalaki”. Udziela się w licznych towarzystwach naukowych i społecznych (w tym Organizacji Monarchistów Polskich).

Autor (wolny od anty masońskiej histerii naukowiec) w „Rozmowach o masonerii” przybliża czytelnikom spory ideowe wewnątrz masonerii, wielość nurtów wolnomularstwa, dyskrecje masonów, historie katolickiej krytyki wolnomularstwa, historie masonerii na świecie i w Polsce, ideologie i mitologie masońską, symbolikę wolnomularstwa, związki masonerii z okultyzmem i komunizmem. Zdaniem Wójtowicza masoneria proponuje ludziom podzielającym jej poglądy członkostwo w loży. Masonem może zostać tylko osoba dojrzała, inteligentna, majętna i nie obciążona obowiązkami (by miała czas, pieniądze i potencjał intelektualny niezbędny do pracy w loży). Wśród masonów panuje patologiczna solidarność wyrażająca się w mentalności korporacyjnej.

„Rozmowy o masonerii” dzięki swojej krótkiej formie i naukowemu autorytetowi Wójtowicza doskonale wprowadza dotychczas sceptyczne wobec zagadnienia masonerii osoby w ten niezwykle interesujący temat.

Jan Bodakowski

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów autorskich
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28078 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]