Profanacja wizerunku Matki Bożej w tygodniku “Nie”!

Aktualizacja: 2010-10-21 3:47 pm

Stowarzyszenie Unum Principium protestuje

Elżbieta Bączkowska, prezes Stowarzyszenia Unum Principium, zwróciła się w środę 20 października do Rady Etyki Mediów z prośbą o interwencję w sprawie obrazy uczuć religijnych katolików przez grafikę zamieszczoną w najnowszym numerze tygodnika „Nie”. “Rzeczona grafika stanowi immanentną część artykułu zatytułowanego >>U Matki Boskiej pod sukienką<<. Jej autor dopuścił się obrzydliwej kompilacji elementów klasycznej ikonografii mariologicznej i aktu kobiecego upozowanego w konwencji silnie erotycznej” – czytamy w liście. Bączkowska podkreśla, że „akt profanacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, a z takim zjawiskiem mamy tu do czynienia, to nie tylko szydzenie z Kościoła katolickiego, ale i świadome demolowanie polskiej duchowości”.

Zarząd Stowarzyszenia Unum Principium uważa, że uczucia religijne polskich katolików nie są właściwie chronione ani konstytucyjnie, ani kodeksowo. – Za niedopuszczalne uznajemy zrównanie w tym względzie przez niedoskonałości prawne Kościoła katolickiego z każdym innym, nawet najbardziej egzotycznym wyznaniem religijnym czy quasi-religijnym. Katolicyzm jest immanentnym elementem polskiej duchowości i jako taki musi być otoczony szczególną ochroną prawną – podkreśla Krzysztof Zagozda, rzecznik Stowarzyszenia.

Zagozda zaznacza, że członkowie Stowarzyszenia nie mają złudzeń, iż „takie rozstrzygnięcia prawno-ustawowe mogą doczekać się realizacji w obecnej konstelacji parlamentarnej czy rządowej”. – Dzisiejsze zdarzenie utwierdziło nas co do słuszności decyzji władz Stowarzyszenia o podjęciu przygotowań do powołania politycznego ruchu środowisk katolickich – informuje, dodając, że szczegółowe informacje zostaną podane opinii publicznej w dniu 8 grudnia br.

Stowarzyszenie przypomina, że akty godzące w cześć Matki Bożej zdarzają się w Polsce coraz częściej. Jako przykład podaje zeszłoroczny koncert Madonny zorganizowany 15 sierpnia, w dniu szczególnie ważnym dla polskich katolików.

Stowarzyszenie Unum Principium powstało w 2008 r. Jego siedziba mieści się w Łochowie k. Bydgoszczy. Głównym celem działalności jest propagowanie Mszy świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Organizuje także zjazdy tradycjonalistów pod nazwą Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum.

W 2008 r. stowarzyszenie protestowało w Bydgoszczy przeciwko musicalowi „Superstar with… Jesus Christ”, uznając jego produkcję za bluźnierstwo i obrażanie uczuć religijnych. W ub. roku Unum Principium wyraziło z kolei protest przeciwko warszawskiemu koncertowi Madonny.

Obecnie stowarzyszenie opowiada się m.in. za ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Księdza Piotra Skargi i gromadzi informacje o wciąż żywym kulcie wybitnego kapłana i kaznodziei. Prezesem Stowarzyszenia Unum Principium jest Elżbieta Bączkowska.

Poniżej tekst listu Stowarzyszenia Unum Principium do Rady Etyki Mediów:

Łochowo, 20 października 2010 r.

Stowarzyszenie Unum Principium
ul. Dębowa 33a
86-065 Łochowo

Pani Magdalena Bajer
Przewodnicząca Rady Etyki Mediów
ul. Foksal 3/5

00-366 Warszawa

Szanowna Pani,

W imieniu Stowarzyszenia Unum Principium zwracam się z prośbą o zajęcia stanowiska przez reprezentowaną przez Panią Radę Etyki Mediów wobec skandalicznej grafiki, jaka ukazała się w 43 numerze tygodnika „Nie” datowanym na dzień 21 października br.

Rzeczona grafika stanowi immanentną część artykułu zatytułowanego „U Matki Boskiej pod sukienką”. Jej autor dopuścił się obrzydliwej kompilacji elementów klasycznej ikonografii mariologicznej i aktu kobiecego upozowanego w konwencji silnie erotycznej. Wywołuje to głębokie oburzenie środowisk katolickich w Polsce. Matka Boska otaczana jest czcią przez olbrzymią większość Polaków, a Jej kult miał i nadal ma wymiar państwowo i narodowotwórczy. Akt profanacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, a z takim zjawiskiem mamy tu do czynienia, to nie tylko szydzenie z Kościoła katolickiego, ale i świadome demolowanie polskiej duchowości. Nie jest dziełem przypadku, że grafikę tę powtórzono przy winiecie tygodnika.

Jesteśmy przekonani, że redaktorzy i wydawcy tygodnika „Nie” w jaskrawy sposób złamali również większość postanowień Karty Etycznej Mediów, szczególnie co do zasad obiektywizmu, szacunku i tolerancji oraz wolności i odpowiedzialności. Prosimy o zwrócenie uwagi na szkodliwość takich działań i podjęcie kroków zmierzających do wyeliminowania możliwości ich występowania.

Pozostaję z poważaniem w nadziei na zrozumienie naszych intencji.

W imieniu Stowarzyszenia Unum Principium

Elżbieta Bączkowska
Prezes Stowarzyszenia

Źródło: PiotrSkarga.pl, KAI

Za: PiotrSkarga.pl -- [Org. tytuł: « Profanacja wizerunku Matki Bożej w tygodniku ”Nie”»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27691 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]