EU: Mocniejsza klauzula sumienia

Aktualizacja: 2010-10-11 11:24 am

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rozpatrzyło kontrowersyjny raport „o pełnym dostępie kobiet do opieki lekarskiej”. Pod pojęciem „opieka lekarska” autorzy dokumentu rozumieli także przerywanie ciąży. Raport zajmował się m.in. klauzulą sumienia, zgodnie z którą lekarz może odmówić wykonania świadczeń medycznych niezgodnych z jego sumieniem.

6 października Zgromadzenie głosowało nad projektem rezolucji, który w pierwotnej wersji wzywał rządy wszystkich państw europejskich do „poddania większej kontroli prawa korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia w wypadku aborcji”. Proponowano, by lekarze już w chwili podejmowania pracy w szpitalu deklarowali swoje poglądy dotyczące aborcji.

Autorka raportu, brytyjska socjalistka Christine McCafferty, chciała, by nie było takiej sytuacji, że cały personel szpitala odmawia przeprowadzenia aborcji, choć jest takie „zalecenie lekarskie”. Proponowała też, by nałożyć na lekarzy obowiązek wykonania aborcji, gdy zagrożone jest życie pacjentki. Autorka raportu proponowała też ograniczenie klauzuli sumienia części pracowników służby zdrowia. Chciała, by personel asystujący w zabiegach aborcji, sterylizacji lub sztucznego zapłodnienia nie mógł korzystać z klauzuli.

Podczas burzliwej dyskusji nad dokumentem zgłoszono liczne poprawki, które w większości przyjęto. Po ich naniesieniu treść dokumentu całkowicie odbiegła od pierwszej wersji. Przyjęty tekst nie tylko potwierdza, ale nawet wzmacnia prawo lekarzy do klauzuli sumienia.

W Polsce wielkim przeciwnikiem klauzuli sumienia jest Marek Balicki, lekarz psychiatra i anestezjolog, polityk lewicy, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W jego opinii klauzula sumienia jest używana przeciwko pacjentom i „wykorzystywana do wojny ideologicznej i do walki z legalnymi zabiegami przerwania ciąży oraz z badaniami prenatalnymi.”

W podobnym tonie wypowiedziała się Wanda Nowicka, szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: „Rezolucja w przyjętym kształcie cofa nas o dziesięciolecia. Zaburzyła ona równowagę z pierwotnego projektu między prawem lekarza do odmowy wykonania danego świadczenia, a prawem kobiety do jego wyegzekwowania. Obecna rezolucja umacnia prawo lekarza do odmowy, a nie broni prawa kobiety do świadczenia, które jej się należy.”

Natomiast Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów “Primum Non Nocere” powiedział dziennikarzom „Rzeczpospolitej”: „Trudno jest wymagać od lekarza, żeby działał wbrew własnemu sumieniu. (…) Uważam, że lekarz, jeśli nie chce przeprowadzać aborcji, to nikt nie ma prawa go do tego zmuszać.”

[Za: „Rzeczpospolita” (amk) – 07.10.2010 r.]

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: HLI-Polska -- [Org. tytuł: « HLI News : Mocniejsza klauzula sumienia»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27248 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]