Izrael: Aresztowanie rabina za wieloletnie molestowanie swojej córki

Aktualizacja: 2008-09-16 12:42 pm

Wojskowy rabin, służący w armii izraelskiej w stopniu majora, którego tożsamości dotychczas nie podano, został aresztowany za wieloletnie molestowanie seksualne swojej córki.

Z dotychczas ujawnionych szczegółów wynika, że policja zatrzymując rabina opierała się na spójnych zeznaniach córki złożonych na posterunku Shfela Sub District Police. W swoich zeznaniach twierdzi ona, że była molestowana od 15 roku życia, i trwalo to przez ostatnie 8 lat. Ojciec miał też molestować jej brata.

Aresztowany nie przyznaje się do winy i odrzuca oskarżenia, jakkolwiek policja uznała zeznania córki za bardziej wiarygodne.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2510 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]