Zwijania Polski ciąg dalszy: Swarzędz bankrutuje

Aktualizacja: 2010-05-19 2:44 pm

Spółka Swarzędz Meble SA złożyła dzisiaj wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, “w związku z nie dojściem do skutku przetargów ogłoszonych na 6 maja 2010 r., po kolejnym (czwartym) obniżeniu ceny; aktualnym brakiem wystarczających środków pieniężnych na zaspokojenie wszystkich bieżących zobowiązań oraz brakiem przesłanek uprawdopodobniających uzyskanie w dającej się przewidzieć przyszłości wpływów pieniężnych do spółki, w wysokości umożliwiającej zaspokojenie wszystkich zobowiązań bieżących oraz zobowiązań przyszłych o dużym prawdopodobieństwie powstania, a także brakiem perspektyw spieniężenia pozostałych aktywów, w wyniku przeprowadzenia podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 maja 2010 roku oceny sytuacji majątkowo-finansowej Spółki, stwierdzono iż z dniem 06 maja 2010 r. spełniła się co najmniej jedna przesłanka zobowiązująca do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (utrata płynności)”.

(ks /onet.pl)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: niezalezna.pl -- [Org. tytuł: « Swarzędz bankrutuje»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=21817 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]