Dzieci odebrano matce i przydzielono je lesbijskiej kochance

Aktualizacja: 2006-04-7 12:00 am

W, jak się określa, przełomowym werdykcie odwoławczym brytyjskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego orzeczono, by władza rodzicielska nad dziećmi została przyznana nie biologicznej matce lecz jej kochance.

Dwie siostry: 4- i 7-latka, stały się ofiarami gorzkiej walki pomiędzy ich biologiczną matką a jej lesbijską kochanką, a sąd apelacyjny Court of Appeal uzasadnił swój wyrok tym, że „jakkolwiek naturalna matka ma powiązania z dziećmi wynikające z więzów krwi, to nie wydaje się to warunkiem przeważającym w przypadku gdy dwie strony wychowywały dzieci razem.” W uzasadnieniu sędzia Thorpe pisze, że „Przesunęliśmy się już w świat gdzie normy, które wydawały się bezpieczne 20- i więcej lat temu, już nie funkcjonują.”

7-letni związek pomiędzy biologiczną matką dzieci a jej kochanką został zerwany, gdy matka znalazła sobie inną partnerkę i „zawarła związek małżeński”. Córki urodziła poprzez sztuczne zapłodnienie.

Obecna decyzja sądu odwraca decyzję wydaną w kwietniu 2005 roku, kiedy to 47-letniej kochance biologicznej matki nie przydzielono praw rodzicielskich i zakazano wizyt dzieci.

Sąd nie ujawnił żadnych szczegółów personalnych.

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=217 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]