- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Ministerstwo Edukacji coraz bliżej pederastów

Rezygnację ze stanowiska wiceministra MEN złożył Krzysztof Stanowski, który w Ministerstwie Edukacji Narodowej był odpowiedzialny m.in. za sprawy polskich szkół i uczniów za granicami. Bliższych przyczyn MEN nie podaje, poza jedną, że odejście dokonało się za porozumieniem stron.

Miejsce Krzysztofa Stanowskiego ma zająć Sielatycki, który pracę dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, placówce podległej MEN stracił w czerwcu 2006 r. Powodem był wydany przez CODR poradnik dla nauczycieli pt. “Kompas”, który zawierał m.in. scenariusz lekcji o prawach homoseksualistów.

Po rozwiązaniu umowy Sielatycki odwołał się do sądu pracy, dokąd wystąpił z żądaniem odszkodowania za bezprawne zwolnienie i zadośćuczynienia za dyskryminację ze względu na poglądy. Proces wygrał.

Sielatycki do MEN przyjdzie ze stołecznego biura edukacji, gdzie był wicedyrektorem.

Należy dodać, że dotychczasowy wicemisnister edukacji to już drugi bliski współpracownik minister Hall, który rezygnuje ze stanowiska w trakcie kadencji, bez podania przyczyny. Wcześniej decyzję taką podjął wiceminister Zbigniew Marciniak, który obecnie jest wiceministrem nauki w resorcie Barbary Kudryckiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]