Benedykt XVI potępił włączanie do Eucharystii obrzędów innych religii

Aktualizacja: 2010-04-15 10:29 am

Benedykt XVI zdecydowanie potępił wprowadzanie do celebracji eucharystycznej obrzędów zapożyczonych z innych religii. Papież uczynił to w przemówieniu do grupy biskupów z brazylijskiej Amazonii, przybywających z wizytą „ad limina Apostolorum”.

Ojciec Święty zaznaczył, że w centrum celebracji Mszy św. musi być osoba Jezusa Chrystusa. Trzeba więc unikać zbędnego rozgardiaszu i umożliwić wiernym skupienie.

Przypomniał, że „główna i zasadnicza postawa wiernych, uczestniczących w celebracji liturgicznej powinna koncentrować się nie na działaniu, ale na słuchaniu, otwartości, otrzymywaniu…”. Zaznaczył, że „otrzymywanie”, nie oznacza pozostawania w bierności i obojętności wobec tego, co się dzieje”, ale współpracę zgodnie z „prawdziwą naturą prawdziwego Kościoła” zaangażowanego w działanie i oddanego kontemplacji, obecnego w świecie, a jednak pielgrzymującego”.

Jakże bardzo od tego odległe jest popadanie w synkretyzm w imię inkulturacji, wprowadzenie do celebracji Mszy św. obrzędów zapożyczonych z innych religii czy też partykularyzmów kulturowych – podkreślił Ojciec Święty. Cytując Jana Pawła II przypomniał, że misterium eucharystyczne jest nazbyt wielkie, aby tolerować dwuznaczności i redukcjonizm.

Źródło: KAI

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=20463 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]