Apelujmy przeciwko budowie meczetu, ale bez promocji rewolucyjno-lewackich wartości

Aktualizacja: 2010-03-27 2:08 pm

Czy ta deklaracja Stowarzyszenia, pokrywa się z naszą wizją łacińskiej Europy Ojczyzn? Czy Stowarzyszenie gdziekolwiek wspomina, że jest to manifestacja w obronie naszej wiary i tradycji narodowych? To promocja rewolucyjno-lewackich wartości…

Komitet Obrony Wiary i Tradycji Narodowej Pro Polonia, apeluje do wszystkich odpowiedzialnych środowisk patriotycznych o zaprzestanie wspierania planowanej na sobotę 27 marca, manifestacji przeciw budowie meczetu w Warszawie, organizowanej przez Wrocławskie Stowarzyszenie Europa Przyszłości. Tak przedstawia swą deklarację ideową i misję owo Stowarzyszenie

„(..)skupia ono ludzi z całego kraju, którym bliska jest idea praw człowieka, poszanowania swobód obywatelskich i wartości demokratycznych. Szczególnie ważna wydaje mam się kwestia równego statusu kobiet i mężczyzn oraz łamania praw człowieka ze względów religijnych czy – szerzej – kulturowych. Chcemy przeciwstawiać się objawom wszelkiego radykalizmu. Uważamy, że współcześnie ogromnym zagrożeniem dla demokracji są te ruchy społeczne, które z religii uczyniły agresywną i nietolerancyjną ideologię. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje problem tożsamości europejskiej, której fundamentem są głęboko zakorzenione humanistyczne wartości, takie jak: wolność sumienia, wyznania, czy wolność wypowiedzi i prawo do otwartej krytyki zjawisk społecznych.

Czy ta deklaracja Stowarzyszenia, pokrywa się z naszą wizją łacińskiej Europy Ojczyzn? Czy Stowarzyszenie gdziekolwiek wspomina, że jest to manifestacja w obronie naszej wiary i tradycji narodowych?  Patrząc na ich rewolucyjno-lewackie wartości, nie wydaje się również, aby owo Stowarzyszenie z taką samą gorliwością broniło Warszawiaków przed obscenicznym festiwalem gejów i lesbijek zapowiadanym na lipiec bieżącego roku.

Nasz Komitet Obrony Wiary i Tradycji Narodowej Pro Polonia, wielokrotnie zajmował stanowisko w sprawach, które były wymowne przemilczenie przez poprawnych politycznie „patriotów-katolików”. Doświadczyliśmy tego szczególnie w związku z naszym protestem wobec koncertu piosenkarki Madonny przypadającym w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz za nasze stanowisko wobec deklaracji Przewodniczących Episkopatów Polski i Niemiec wydanej w związku z wybuchem II wojny światowej.

Pomimo tego, nikt nam nie odbierze skutecznej kampanii zmuszającej portal aukcyjny Allegro do zaniechania emisji reklamy na melodię popularnej katolickiej kolędy i równie skutecznej interwencji u Komendanta Głównego Straży Granicznej, z petycją o zakazanie wjazdu na teren Polski, rowerowego rajdu młodzieży ukraińskiej szlakiem kata Polaków, Stepana Bandery.  Mamy także nadzieję, że rozpoczęte kilka miesięcy temu działania zmierzające do zablokowania dla Euro Pride 2010 centrum Stolicy, też zakończą się kolejnym sukcesem.

Tę manifestację, choć z pozoru mogącą wydawać się za słuszną, uważamy jednak za niezwykle szkodliwą. Opinia światowa dowie się o naszej niczym nie zasłużonej ksenofobii, a zmanipulowany przez garstkę liberalnych fanatyków przekaz medialny, świat arabski odbierze jako bardzo nieprzyjazny gest Polaków.

Marian Brudzyński
Przewodniczący Komitetu Obrony Wiary
i Tradycji Narodowej Pro Polonia

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: ProPolonia -- [Org. tytuł: « Apelujemy o zaprzestanie wspierania manifestacji przeciwko budowie meczetu»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19797 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]