Sensacja! – Lech Kaczyński potępił decyzje Juszczenki

Aktualizacja: 2010-02-4 5:03 pm

Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem się ogólnopolskiego protestu, pomimo wcześniejszych wypowiedzi ministrów prezydenckich Pawła Wypycha, Mariusza Handzlika i Władysława Stasiaka, pan Lech Kaczyński przerwał milczenie i zabrał głos jak na prezydenta Rzeczypospolitej przystało.

Oświadczenie to nie zawiera słowa “ludobójstwo”, ale jest dla Kresowian dużym krokiem w ich walce o prawdę.

Oświadczenie to jest także osobistą porażką tych osób z kręgu prezydenckiego, którzy w sposób bezkrytyczny, wbrew głosom rodzin pomordowanych na Kresach , wspierali “pomarańczowego” gloryfikatora UPA, Mam tu na myśli przede wszystkim Michała Kamińskiego, Bogusławę Berdychowską,  Marka Kuchcińskiego i Pawła Kowala.  Niektórzy z nich za tę swoją postawę zostali wynagrodzeni przez Juszczenkę “błyskotkami” w postaci orderów.

Musimy więc walczyć dalej, a piątkowa manifestacja z pewnością uczyni kolejny wyłom w zmowie milczenia polskich i ukraińskich polityków.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski


Oświadczenie ws. nadania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy

Decyzje Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko, dotyczące nadania członkom OUN/UPA statusu kombatantów oraz pośmiertne nadanie Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy budzą sprzeciw Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Ocena działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii są w Polsce jednoznacznie negatywne. Organizacje te dokonywały masowych mordów polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, w których zginęło ponad 100 tys. Polaków tylko z tego powodu, iż byli Polakami. Mordy te budzą jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa polskiego.

Ostatnie działania Prezydenta Ukrainy godzą w proces dialogu historycznego i pojednania. Bieżące interesy polityczne zwyciężyły nad prawdą historyczną.

Tymczasem w Polsce mocne jest przekonanie, że trwałe i silne partnerstwo suwerennych, wolnych i demokratycznych Polski i Ukrainy jest racją stanu obu krajów. Nie możemy o tym zapominać.


Kaczyński krytykuje Juszczenkę za dekret o UPA

IAR, PAP

Lech Kaczyński skrytykował decyzję prezydenta Wiktora Juszczenki, dotyczącą nadania członkom OUN/UPA statusu kombatantów i nadaniu Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy.

Ocena działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii są w Polsce jednoznacznie negatywne – napisano w oświadczeniu opublikowanym na prezydenckich stronach internetowych – Organizacje te dokonywały masowych mordów polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, w których zginęło ponad 100 tysięcy Polaków tylko z tego powodu, iż byli Polakami. Mordy te budzą jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa polskiego – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego nadanie Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy godzi w proces dialogu historycznego i pojednania.

Tytuł Bohatera Ukrainy przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepanowi Banderze Wiktor Juszczenko nadał pośmiertnie specjalnym dekretem 22 stycznia.

Bandera – bohater Ukraińców

Bandera był przywódcą jednej z frakcji OUN, której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), obarczana jest odpowiedzialnością za prowadzone od wiosny 1943 r. czystki etniczne ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Decyzja Juszczenki wywołała protesty wśród ukraińskiej Polonii, w Polsce i Rosji. Bandera – jak napisano w prezydenckim dekrecie – uzyskał tytuł bohatera “za niezłomny duch w służbie idei narodowej, bohaterstwo i poświęcenie w walce o niezależne państwo ukraińskie”. Decyzję o nadaniu tytułu wraz z medalem państwowym Juszczenko wręczył wnukowi Bandery.

Dekret Juszczenki

Tydzień później, w trakcie obchodów rocznicy bitwy pod Krutami, gdzie 29 stycznia 1918 r. wojska proklamowanej rok wcześniej Ukraińskiej Republiki Ludowej poniosły klęskę w nierównym starciu z wojskami sowieckimi, Juszczenko ogłosił dekret, w którym uznał członków OUN i UPA za uczestników walk o niepodległość państwa. Zgodnie z dekretem, rządowi i Radzie Najwyższej (parlamentowi) Ukrainy polecono opracowanie projektu ustawy potwierdzającej, że członkowie m.in. formacji zbrojnych Ukraińskiej Centralnej Rady Ukraińskiej Republiki Ludowej, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Hetmanatu i Ukraińskiej Wojskowej Organizacji prowadzili walkę o niepodległość państwa.

O jednoznaczne potępienie gloryfikacji na Ukrainie Stepana Bandery oraz członków UPA zwróciły się do prezydenta środowiska kresowe. Na ten temat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski rozmawiał z szefem Kancelarii Prezydenta Władysławem Stasiakiem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « Sensacja! - Lech Kaczyński potępił decyzje Juszczenki»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17868 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]