- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

“Mocniejsze niż negacjonizm” – nowy portal skrajnej i kontrrewolucyjnej Prawicy: Legitymizm.org

Witamy nowy portal Prawicy: www.legitymizm.org, określający się mianem “skrajnie prawicowego i kontrrewolucyjnego”. Poniżej przedstawiamy skrót historii powstania Organizacji Monarchistów Polskich oraz fragmenty noty Prezesa stowarzyszenia.

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno-socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: monarchii katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej.

Prezesem stowarzyszenia jest Adrian Nikiel. Funkcję viceprezesów pełnią Przemysław Olszewski i Adam Danek. Sytuujemy się na skrajnej prawicy ruchu monarchistycznego w Polsce. Spośród polskich partyj politycznych najbliżej nam jest do Unii Polityki Realnej, współpracujemy także z bliskimi ideowo działaczami polskiego Obozu Narodowego. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami autentycznej Prawicy.

Identyfikujemy się z ruchem Tradycji Katolickiej. Przeciwstawiamy podporządkowaniu Polski Unii Europejskiej.

Od maja A.D. 1992 wydajemy pismo narodowo-konserwatywne „ROJALISTA ”” Pro Patria”. Prócz tego opublikowaliśmy dwie książki Adriana Nikla: „Narodowy konserwatyzm” (1996) i „Głos skrajny” (1998), a także broszury Norberta Tomczyka „Demograficzne skutki aborcji w Polsce” (1992) i Norberta Wójtowicza „Wielki Mistrz w walce z Kościołem” (2000), „«Żydomasoneria» w propagandzie publicystyki II Rzeczypospolitej” oraz „Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy (1989-1998)”. Naszymi ostatnimi publikacjami są dzieła Artura Ławniczaka ”” „Prawowitość aktualnej postaci państwa polskiego” (2007) oraz Jacka Bartyzela ”” „Legitymizm. Historia i teraźniejszość” (2009).

Pismo „ROJALISTA ”” Pro Patria” dostępne jest w sprzedaży wysyłkowej.


Poniżej skrót listu Prezesa stowarzyszenia:

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność ogłosić, że reprezentowana przeze mnie Organizacja Monarchistów Polskich oddaje do Państwa dyspozycji nowy, skrajnie prawicowy i kontrrewolucyjny portal, który mieści się pod wszystko mówiącym adresem www.legitymizm.org.

Znajdą tam Państwo zarówno materiały publikowane w minionej dekadzie na stronach internetowych OMP i „Królewskiego Paryża” (w bardziej przejrzystej i wygodniejszej szacie graficznej), jak też liczne nowe artykuły, galerie zdjęć, multimedia, aktualności etc. etc. Co ważne, nie ulegliśmy pędowi do demokratyzacji Internetu, dlatego gwarantujemy, iż na naszym portalu nie będzie żadnych głupich komentarzy, które tak często rażą na innych stronach prawicowych. Równocześnie pragnę zaznaczyć, iż „stare” strony internetowe OMP nie będą już rozwijane. Dotychczasowe linki OMPowskie i „paryskie” proszę uprzejmie zamienić na nowe i korzystać z aktualnych bannerów.

[…]

Wierzę, że zapoznanie się przez Państwa z naszą wizją kultury, pozwoli także na lepsze, bardziej dogłębne zrozumienie stanowiska metapolitycznego legitymistów – tradycjonalistów katolickich. Hasłem przewodnim naszej walki o władzę kulturową jest bowiem: Pesymizm w natarciu!

[…]

Będę wdzięczny za wszelką pomoc w promocji adresu www.legitymizm.org.

(””) Adrian Nikiel