Pierwsze wieści o rozmowach SSPX-Watykan

Aktualizacja: 2009-12-29 12:51 pm

Synteza dokonana przez biskupa Alfonso de Galareta, szefa delegacji SSPX, synteza pochodzi z seminarium w La Reja


1) Wynik pierwszego spotkania był dobry

2) Ustalono podstawowy zakres i metody prowadzonych dyskusji

3) Przedmiot rozmów będzie natury doktrynalnej i nie bedzie dotyczył kanonicznej sytuacji SSPX w KK.

4) Zwyczajnym punktem odniesienia będzie Magisterium do Soboru Watykańskiego II

5) Rozmowy będą oparte na rygorystycznych metodach: podniesiona kwestia będzie przedstawiona przez stronę podnoszącą w sposób określający wątpliwości. Stolica Apostolska odpowiada na piśmie, przed odpowiedzią konsultując kwestię z doradcami. Po tym moga zacząć się dyskusję na spotkaniu.

6) Wszystkie spotkania zostaną nagrane i sfilmowane przez obie strony.

7) Wnioski z każdego tematu rozmów będa przekazane Ojcu Św. i przełożonemu SSPX

8) Czas spotkań zależeć będzie od tego czy temat jest nowy albo czy był już poruszany. W pierwszym wypadku będzie to w przybliżeniu co trzy miesiące. W drugim – co dwa miesiące. Następne spotkanie zaplanowano na połowę stycznia.

9)??? – nie podano.

10) Teologiczni przedstawiciele Stolicy Apostolskiej “są ludzmi z którymi SSPX może rozmawiać” i którzy mówią “tym samym (teologicznym) językiem co SSPX” (co oznacza, że będą oni Tomistami)

11) Niektóre tematy które zostaną poruszone , ale nie wyłącznie te, to są:

a) Magisterium przed i po Soborze

b) Soborowa reforma liturgiczna

c) ekumenizm i dialog międzyreligijny

d) Autorytet papieża i kolegializm

e) Wolność sumienia, wolnośc religijna, sekularyzm i społeczne panowanie Jezusa Chrystusa

f) Prawa człowieka i godność ludzka wobec nauczania Soboru Watykańskiego II

Biskup powtórzył wielokrotnie, że wynik pierwszego spotkania jest dobry, w porównaniu do poprzedzającej je sytuacji! Strony rozmawiały całkowicie swobodnie tylko na temat kwestii doktrynalnych  w Tomistycznych ramach teologicznych.

źródło:http://panoramacatolico.info/articulo/novedades-sobre-las-conversaciones-roma-fsspx

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17032 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]