Cieszą się w piekle Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski

Aktualizacja: 2009-12-1 4:50 pm

Jesteśmy świadkami niezwykłego paradoksu historii! III Rzeczpospolita żyła niemal tyle samo czasu, co II Rzeczpospolita. Okres 1918 – 1939 zakończyła wojna światowa, ale niepodległość okresu 1989 – 2009 zdławiono międzynarodowymi traktatami wasalizującymi Polskę wobec nowego agresywnego mocarstwa. Te traktaty przyjęto w Polsce dobrowolnie.
O północy Polska utraciła niepodległość. Traktat lizboński zdusił Konstytucję Rzeczypospolitej. Milczy prezydent i premier, milczy otumaniały Naród. Będzie trzeba czasu i upokorzeń, żeby wybić się znów na niepodległość. Cieszą się w piekle Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Ich czyn owocuje co kilkadziesiąt lat.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin przyjął uchwałę w sprawie wejścia w życie traktatu lizbońskiego

Z dniem dzisiejszym, 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie traktat lizboński – pierwsza konstytucja Unii Europejskiej. Traktat lizboński przyjęty został zdradziecko w imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej przez posłów na Sejm RP VI kadencji i senatorów VII kadencji Senatu RP, i podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, jako prawo obowiązujące w Polsce.

Od dnia 1 grudnia 2009 roku, traktat lizboński staje się prawem zwierzchnim nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez co Państwo Polskie traci suwerenność. Już w listopadzie br., ogłoszono, że Unia Europejska ma prezydenta i szefa MSZ. Nie protestował przeciwko temu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i premier rządu polskiego, milczeli posłowie i senatorowie. Ludzie posłani przez wyborców do straży nad niepodległością Państwa Polskiego sprzeniewierzyli się przysięgom składanym na Konstytucję; wielu z nich wzywało Boga na świadka ich wierności Narodowi i Państwu Polskiemu.

W tych dramatycznych chwilach milczy też Naród – w sposób przemyślny pozbawiony wolnych mediów. Naród jest tumaniony kłamliwymi kampaniami politycznymi, które mają odciągnąć uwagę Polaków od dokonującej się historycznej zdrady.

Rok 2009 będzie w polskiej historii rokiem hańby! Za przyzwoleniem najwyższych władz Rzeczypospolitej dokonała się recydywa obcej dominacji w Polsce. W dwadzieścia lat po upadku komunizmu i zrzuceniu przez Naród obcego jarzma, legalne rządy polskie podpisały i przyjęły traktat wasalizujący Państwo Polskie wobec niejawnych struktur UE. Akceptacja obcej dominacji nad Polską w 2009 roku przywołuje pamięć najgorszych pamiątek w historii Polski.

Odrzucamy jakiekolwiek zobowiązania międzynarodowe, które prowadzą do spętania suwerenności Państwa Polskiego. Suwerenem jest Naród Polski i tylko do Niego należy władza w Rzeczypospolitej Polskiej!

Mirosław Orzechowski

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=16209 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]