Edukacja uczniów na wzorcach OUN-UPA

Aktualizacja: 2009-10-5 1:12 pm

Kolejny tekst odrzucony z “Naszego Dziennika”. Do korespondencji z Kijowa trzeba też dodać, że ukraińskie podręczniki szkolne ani słowem nie wspominają o Polakach np. o działalności Armii Krajowej czy o ludobójstwie dokonanym na polskiej ludności cywilnej przez wyznawców Stepana Bandery. Jeżeli Polacy w jakikolwiek sposób są wspominani, to tylko jako – uwaga! – okupanci.
[Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski]

Edukacja uczniów na wzorcach OUN-UPA

Komisja doświadczonych nauczycieli w Doniecku zbadała nowe podręczniki z historii Ukrainy. Olga Mieńszowa, która od 20 lat wykłada historię w ukraińskich szkołach średnich, uważa, iż lekcje z historii dla młodych ludzi nie służą poznaniu prawdy historycznej lecz wykonują zlecenia polityczne opcji nacjonalistycznych. Jako przykład nauczycielka przytoczyła nowy podręcznik z historii dla klas jedenastych – „Rozdział: Ruch Oporu”. W podręczniku tylko jeden akapit poświęcono partyzantce sowieckiej, która dosyć ofiarnie i skutecznie walczyła z Niemcami hitlerowskimi.

Pozostała część podręcznika „wyświetla” ogromną rolę OUN-UPA w wojnie z hitlerowcami i sowietami. W podręczniku mimochodem wspomniano o bitwie wojsk sowieckich pod Kurskiem – chociaż w rzeczywistości wyzwolenie Ukrainy rozpoczęło się od zwycięstwa Armii Sowieckiej nad Wehrmachtem w tej bitwie. Ze swojej strony sekretarz Rady Miejskiej Doniecka Mykoła Lewczenko zaznacza, iż we współczesnych podręcznikach z historii Ukrainy nawet nie wspomniano, iż Trybunał Międzynarodowy w Norymberdze uznał wszystkie bez wyjątku formacje hitlerowskie SS za zbrodnicze. Właśnie na podstawie takich przemilczeń można na Ukrainie gloryfikować ukraińską 14 Dywizję SS „Galizien”, bo wiedza uczniów ukraińskich jest zdezorientowana i zmanipulowana. „W naszych podręcznikach Trybunału w Norymberdze jakby nie było” – konkluduje radny doniecki.

Dla systemu edukacji na Ukrainie na czele z ministrem Iwanem Wakarczukiem ze Lwowa nie ważna jest prawda ale ważne jest wychowanie młodzieży w duchu faszystowskim OUN-UPA. Jaka przyszłość czeka Ukrainę, jeżeli jej młodzież jest okłamywana na każdym kroku i zombowana przez współczesnych banderowców – nosicieli idei cywilizacji śmierci?

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « Banderowcy w szkołach.»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=14540 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]