- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie oskarżenia redakcji Gościa Niedzielnego

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie oskarżenia redakcji Gościa Niedzielnego o naruszenie dóbr osobistych Alicji Tysiąc

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z wielkim niepokojem przyjęło decyzję Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 września br. w sprawie artykułów „Gościa Niedzielnego” dotyczących moralnej oceny aborcji. Traktujemy ten wyrok jako zamach na wolność słowa i na prawo Kościoła do moralnej oceny postaw ludzkich.

Kościół nigdy nie przekreśla człowieka, ale potępia grzech i zło, zwracające się zawsze przeciw samemu człowiekowi. Prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem ludzkim i jego obrona ma charakter uniwersalny. Głoszenie Ewangelii życia uważa Kościół za swój podstawowy obowiązek.

Odmawianie mu tego prawa, a co gorsza nakładanie sankcji karnych za przypominanie prawdy o tym, że nikt nie ma władzy nad życiem drugiego człowieka, jest niedopuszczalnym ograniczaniem misji Kościoła.

Wyrażamy solidarność z tygodnikiem „Gość Niedzielny” i jego redaktorem naczelnym. Podkreślamy zasługi gazety w propagowaniu wartości rodzinnych i społecznych oraz w ukazywaniu roli Kościoła w życiu Narodu. Ufamy, że prasa katolicka w Polsce będzie dalej wypełniać godnie swe zadania, broniąc podstawowych wartości, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.

Wszystkim stającym w obronie życia i godności człowieka udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski

† Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski