“Przybranie osoby bliskiej” – nowy pomysł na związki partnerskie

Aktualizacja: 2009-09-22 3:30 pm

Stworzenie instytucji “przybrania osoby bliskiej”, polegającej na tym, że „dwie bliskie sobie osoby” rejestrowałyby się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a po trzech latach uzyskiwałyby te same uprawnienia, co osoby spokrewnione w pierwszym stopniu – to jeden z postulatów programowych przygotowanych dla Stronnictwa Demokratycznego przez Andrzeja Olechowskiego, szefa Rady Programowej tej partii.

Wśród postulatów zaprezentowanych przez Olechowskiego, nad którymi teraz będzie toczyła się dyskusja, znalazły się także: zawarcie Paktu na rzecz równego traktowania kobiet i ratyfikacja unijnej Karty Praw Podstawowych.

Olechowski podkreślił, że „istnieje problem, że są osoby sobie bliskie, ale nie mogą mieć pewnych prostych uprawnień, jak np. dowiedzenie się w szpitalu o stan zdrowia, co powoduje odosobnienie i naznaczenie”. Olechowski zaznaczył, że z jego „obserwacji życiowych” wynika, iż dotyczy to par homoseksualnych, ale również innych osób, np. opuszczonych przez rodzinę.

Pakt na rzecz równego traktowania kobiet miałby zgromadzić organizacje, przede wszystkich kobiece, które przygotowałyby odpowiedni dokument. „Chciałbym, aby propozycja (dotycząca m.in. udziału kobiet w polityce) była przygotowana poza polityką, wśród organizacji społecznych i dopiero wtedy przekazana politykom jako ultimatum, jako żądanie.” – powiedział Andrzej Olechowski.

[Za: PAP, Onet – 21.09.2009 r.]

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=14222 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]