Związek Ślązaków razem z Rosjanami krytykuje Polaków za “fałszowanie historii”

Aktualizacja: 2009-08-23 9:48 am

Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ) stawia polskim władzom zarzuty związane m.in. z prześladowaniami, jakie spotkały Ślązaków po II wojnie światowej. Związek wydał specjalne oświadczenie chcąc przyłączyć się do “krytyki władz Polski, w której Rosjanie zarzucają fałszowanie historii dla doraźnych potrzeb”.

Stowarzyszenie Ślązaków nawiązuje do czwartkowego artykułu, który ukazał się w specjalnym wydaniu internetowej gazety Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W jednym z artykułów szef Administracji Prezydenta Rosji Siergiej Naryszkin zarzucił Polsce fałszowanie i upolitycznianie historii. Według niego, Polska uczestniczy w “krucjacie historycznej” przeciwko Rosji, a fałszowanie historii na szkodę Rosji zostało w Polsce podniesione do rangi polityki państwowej.


Lider ZLNŚ Andrzej Roczniok.

Lider ZLNŚ Andrzej Roczniok.

W oświadczeniu podpisanym przez swoich liderów Andrzeja Rocznioka i Rudolfa Kołodziejczyka, związek skrytykował też przedstawianie zmarłego 70 lat temu przedwojennego polityka, dyktatora III Powstania Śląskiego, Wojciecha Korfantego jako osoby zasłużonej dla Śląska i Ślązaków. Ich zdaniem, doprowadził on do “bratobójczej walki części Ślązaków określanej jako Powstania Śląskie”.

Historyk z Uniwersytetu Śląskiego, znawca historii Śląska prof. Zygmunt Woźniczka oświadzczenie nazywa “grą historią” ze strony związku, polegającą m.in. na nadinterpretacji faktów historycznych i niezachowaniu właściwych proporcji. Takie stanowisko określił jako szkodliwe dla polskiej racji stanu i obrazu Śląska.

Zdaniem ZLNŚ, “okres po II wojnie światowej to największe w historii Śląska prześladowanie Ślązaków, realizowane przez system obozów koncentracyjnych, wypędzenia, pozbawianie mienia, ograniczanie praw obywatelskich i inne”. – Dużym nieporozumieniem jest twierdzenie, że Śląsk i Ślązacy na przynależności do Polski skorzystali, gdyż właśnie w Polsce doznali największych krzywd – piszą działacze ZLNŚ.

– Manipulowanie faktami historycznymi, szczególnie w takim momencie, szkodzi polskiej racji stanu, bo wpisuje się w antypolską linię polityki historycznej, prowadzonej przez Rosję, psuje też obraz Śląska w Polsce – komentuje oświadczenie prof. Woźniczka.

Starania o rejestrację ZLNŚ trwają od 1996 r. Polskie sądy konsekwentnie uznawały, że rejestracja organizacji wiązałaby się z uznaniem śląskiej mniejszości narodowej i związku nie zarejestrowano, mimo zmiany proponowanej nazwy na ZLNŚ – Stowarzyszenie Osób Deklarujących Przynależność do Narodowości Śląskiej. Założyciele związku argumentowali m.in., że w spisie powszechnym kilka lat temu narodowość śląską zadeklarowało 173 tys. osób.

Działacze związku niezadowoleni z orzeczeń polskich sądów złożyli odwołanie do Strasburga.W 2001 r. tamtejszy trybunał uznał, że polskie sądy nie złamały prawa, odmawiając związkowi rejestracji. Założyciele związku argumentują m.in., że w spisie powszechnym kilka lat temu narodowość śląską zadeklarowało 173 tys. osób.

p

MM/Kontakt/PAP


CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13152 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]