Sąd niemiecki: Obrzezanie może być nielegalnym uszkodzeniem ciała

Aktualizacja: 2007-10-6 12:00 am

Niemiecki sąd apelacyjny we Frankfurcie nad Menem wydał decyzję mogącą mieć duże następstwa co do wykonywanych zabiegów obrzezenia.
Sąd rozpatrywał 20 września br. wniosek złożony w imieniu 14-letniego Muzułmanina, który jako 11-leni chłopiec został poddany obrzezaniu zgodnie z prawem muzułmańskim lecz wbrew jego woli. Chłopiec, mieszkający na stałe ze swoją matką, rozwiedzioną z Muzułmaninem, odwiedził podczas wakacji swojego ojca, który zmusił go do poddania się zabiegowi obrzezania. Zarówno chłopiec jak i matka byli przeciwni temu zabiegowi.

Sąd argumentując swoją decyzję stwierdził, że obrzezanie "może być istotne w indywidualnych przypadkach dla kulturowo-religijnego czy fizycznego samo-określenia się", ale decyzja o poddaniu się temu zabiegowi "jest podstawowym prawem osoby określającej swą identyfikację i życie." Sąd nie określił minimum wiekowego, od którego rodzice powinni uzyskiwać zgodę od dziecka na przeprowadzenie zabiegu obrzezania.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

  Drukuj Drukuj

   

  ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
  Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1244 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


  Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


  Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


  UWAGI, KOMENTARZE:

  Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
  Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]