Wkrótce szczyt ONZ ds. działań na rzecz klimatu. Co uczestnikom chce powiedzieć Franciszek?

Aktualizacja: 2019-09-6 9:53 am

W związku ze zbliżającym się szczytem ONZ ds. działań na rzecz klimatu, który odbędzie się w tym miesiącu w Nowym Jorku, papież Franciszek opublikował pisemne przesłanie, w którym stwierdził, że to najwyższy czas, by zastanowić się nad naszym stylem życia i uświadomić sobie, że ludzie „zachowują się jak tyrani w odniesieniu do stworzenia”.  

Franciszek wezwał do ratowania planety poprzez pozbycie się węgla i przejście do zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. Apeluje, by słuchać i uczyć się od ludów tubylczych, których „odwieczna mądrość może nauczyć nas, jak żyć w lepszych relacjach ze środowiskiem”. W Orędziu na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia Franciszek podkreśla, że Bóg dał człowiekowi stworzenie jako cenny dar, którego trzeba strzec. „Niestety, ludzka odpowiedź na dar została naznaczona grzechem, zamknięciem się w swojej autonomii, chciwością posiadania i eksploatacji. Egoizmy i interesy uczyniły ze stworzenia, będącego miejscem spotkania i dzielenia się, teatr rywalizacji i konfliktów. W ten sposób zagrożone jest samo środowisko” – czytamy.

Papież wskazuje, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił wzrost degradacji środowiska poprzez „zanieczyszczenie, nieprzerwane stosowanie paliw kopalnych, intensywną eksploatację rolniczą, praktyki wytrzebienia lasów”. Są one odpowiedzialne za podniesienie się globalnych temperatur do „poziomu alarmowego”. Wzrost i natężenie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz pustynnienie gleby „wystawiają na ciężką próbę najsłabszych spośród z nas”. Niepokojące jest topnienie lodowców, niedobór wody, brak troski o zbiorniki wodne i znaczna obecność plastiku oraz mikroplastiku w oceanach”.

Wszystko to przymusza do „pilnych interwencji, których nie można dłużej odkładać. Stworzyliśmy kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie i życiu, w tym naszemu życiu” – pisze Franciszek.

Według następcy św. Piotra, stało się tak, ponieważ ludzie zapomnieli, że są „stworzeniami na obraz Boga, powołanymi, by zamieszkiwać jako bracia i siostry w tym samym wspólnym domu”. Papież czyni sugestie do radykalnej „ekologii głębokiej”. „Nie zostaliśmy stworzeni – wskazuje – aby być jednostkami, które panują niepodzielnie, lecz zostaliśmy pomyślani i chciani, by być w centrum sieci życia, którą stanowią miliony gatunków, połączonych dla nas z miłością przez naszego Stwórcę. Nadszedł czas, by odkryć na nowo nasze powołanie jako dzieci Bożych, braci między nami, strażników stworzenia. Nadszedł czas skruchy i nawrócenia, powrotu do korzeni: jesteśmy szczególnie  umiłowanymi stworzeniami Boga, który w swojej dobroci wzywa nas do miłowania życia i przeżywania go we wspólnocie, połączeni ze stworzeniem”.

Franciszek wezwał wiernych do poświęcenia się modlitwie „w tym okresie, który, dzięki stosownej inicjatywie zrodzonej w kręgach ekumenicznych, ukształtował się jako czas stworzenia: okres intensywniejszych modlitw i działań na rzecz wspólnego domu, który rozpoczyna się dzisiaj 1 września, w Światowym Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, a zakończy się 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu”. Dzięki temu możemy poczuć się bardziej zjednoczeni z „braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich. Mam na myśli zwłaszcza wiernych prawosławnych, którzy obchodzą dzisiejszy dzień od trzydziestu lat” – dodał.

Ojciec Święty odnosząc się do „kryzysu ekologicznego” wezwał do „promowania ochrony sieci życia, której jesteśmy częścią”. „Jest to czas, aby przyzwyczaić się od nowa do modlitwy w zanurzeniu w przyrodzie, gdzie spontanicznie rodzi się wdzięczność dla Boga Stwórcy”. Przypomniał słowa świętego Bonawentury, „piewcy mądrości franciszkańskiej” o tym, że „stworzenie jest pierwszą „księgą”, jaką Bóg otworzył przed naszymi oczyma, abyśmy, podziwiając jego uporządkowaną i piękną różnorodność, zostali doprowadzeni do miłowania i uwielbienia Stwórcy”. Papież apelował, by „w ciszy i modlitwie” „wsłuchiwać się w symfoniczny głos stworzenia, który zachęca nas, abyśmy wyszli z naszych zamknięć autoreferencyjnych, aby odkryć siebie ogarniętych czułością Ojca i radujących się z dzielenia otrzymanych darów”.

„W tym sensie – napisał – możemy powiedzieć, że stworzenie, sieć życia, miejsce spotkania z Panem i między nami, jest „portalem społecznościowym Boga” (Audiencja dla uczestników Zlotu Skautingu Europejskiego, 3 sierpnia 2019 r.). Prowadzi nas do wzniesienia pieśni uwielbienia wszechświata dla Stwórcy, jak naucza Pismo Święte: „Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!” (Dn 3,76)”. Dodał, że jest to „czas, aby zastanowić się nad naszym stylem życia i tym, że nasze codzienne wybory w zakresie żywności, konsumpcji, przemieszczania się, zużycia wody, energii i wielu dóbr materialnych są często bezmyślne i szkodliwe. Zbyt często triumfujemy nad stworzeniem. Wybierajmy zmianę, przyjęcie prostszego i bardziej pełnego szacunku stylu życia! Nadszedł czas, aby porzucić uzależnienie od paliw kopalnych i podjąć szybko i stanowczo przejście na formy energii czystej oraz na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym. I pamiętajmy, aby słuchać rdzennej ludności, której wielowiekowa mądrość może nauczyć nas lepszego przeżywania relacji ze środowiskiem”.

Dodał, że jest to „czas na podejmowanie działań proroczych,” przywołując kampanie młodych ekologistów rozczarowanych zbyt wieloma niespełnionymi obietnicami. „Młodzi ludzie przypominają nam, że Ziemia nie jest dobrem, które można zmarnować, ale dziedzictwem, które należy przekazać; że nadzieja na jutro nie jest tylko pięknym uczuciem, ale zadaniem, które wymaga dziś konkretnych działań. Trzeba im dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa; fakty, a nie złudzenia” – komentował. I dalej: „Nasze modlitwy i apele mają przede wszystkim na celu podniesienie świadomości przywódców politycznych i obywatelskich. Mam na myśli w szczególności rządy, które spotkają się w nadchodzących miesiącach, aby ponowić decydujące zobowiązania, by ukierunkować planetę na życie, a nie na pewną śmierć. Wybierzmy więc życie! Powiedzmy „nie” zachłanności konsumpcji i roszczeniom wszechmocy, drogom śmierci; podejmijmy drogi dalekosiężne, na które składają się odpowiedzialne wyrzeczenia dziś, aby zapewnić perspektywy życiowe na jutro. Nie ulegajmy przewrotnym logikom łatwych zysków, pomyślmy o przyszłości wszystkich!” – apelował.

Papież napisał, że „pod tym względem szczególnego znaczenia nabiera nadchodzący szczyt ONZ w sprawie działań na rzecz klimatu, podczas którego rządy będą miały za zadanie wykazać wolę polityczną drastycznego przyspieszenia działań zmierzających do jak najszybszego osiągnięcia zerowych emisji netto gazów cieplarnianych oraz ograniczenia średniego wzrostu temperatury globalnej do 1,5°C w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. W październiku bieżącego roku, w centrum zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów znajdzie się Amazonia, której integralność jest poważnie zagrożona. Wykorzystajmy te okazje, aby odpowiedzieć na wołanie ubogich i ziemi!”

Przesłanie kończy dramatyczny apel skierowany do polityków i ekspertów oenzetowskich, by nie zwlekać z ważnymi decyzjami, przyspieszającymi zieloną transformację na świecie. Jest ono jednym z długiej listy publicznych wypowiedzi Franciszka na temat „zmian klimatu,” za które obarcza odpowiedzialnością przede wszystkim działalność człowieka.

W czerwcu 2015 r. Franciszek opublikował pierwszą w historii encyklikę poświęconą wyłącznie zagadnieniom środowiskowym „Laudato si”, w której wzywał do przejścia na Odnawialne Źródła Energii i zmiany stylu życia oraz „reformy” kapitalizmu zgodnie z zasadami „zrównoważonego rozwoju”. W przemówieniu z 17 lutego 2017 r. Franciszek ostrzegał, że „kryzys ekologiczny” spowodowany antropogeniczną zmianą klimatu „jest realny” i że „bardzo solidny konsensus naukowy wskazuje, iż obecnie jesteśmy świadkami niepokojącego ocieplenia systemu klimatycznego”. Wzywał, by nie negować „konsensusu naukowców” i nie zaprzeczać, iż za globalne ocieplenie odpowiada człowiek. Apelował o „obronę stworzenia,” sugerując, że należy zrezygnować z industrializacji.

We wrześniu 2017 r., bezpośrednio po czterech huraganach, które powstały w regionach Karaibów i Zatoki Meksykańskiej, reporterzy zapytali papieża o „zmiany klimatu” i rolę, jaką mogły one  odegrać w rozwoju tych gwałtownych burz. Odpowiedział: „Ci, którzy temu zaprzeczają, muszą udać się do naukowców i zapytać ich. Mówią bardzo wyraźnie ”. Zapewniając, że zarówno politycy, jak i zwykli obywatele ponoszą „moralną odpowiedzialność ”za zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, aby ograniczyć skutki „zmian klimatu,” papież dodał: „Nie są to opinie wyssane z palca. Są bardzo klarowne. Przywódcy polityczni podejmą decyzję, a historia ich oceni”.

Źródło: w2.vatican.va, frontpagemag.com,

AS

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=109693 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]