Jakich partnerów i przyjaciół na świecie ma prezydent Putin?

Aktualizacja: 2019-01-7 10:24 am

Większość mediów skomentowała noworoczne życzenia prezydenta Putina, które wysłał do głów niektórych państw, organizacji międzynarodowych, a także osób, które już nie pełnią takich stanowisk.

W Polsce zauważono, że wśród adresatów tych życzeń nie było prezydenta Dudy. Przeanalizowałem do kogo Putin wysyła takie życzenia od objęcia przez niego urzędu prezydenta Rosji, po raz drugi, w roku 2012.

Do kogo zatem Putin wysyła życzenia noworoczne? Adresatów tych życzeń możemy podzielić na kilka grup.

Pierwsza, to przywódcy państw należących do grupy G-8 (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, Japonia), czyli głównych graczy światowych, którzy mają zasadniczy wpływ na politykę. Do przywódców wszystkich tych krajów Putin wysyła życzenia każdego roku, niezależnie od tego jak tam układają się ich stosunki z Rosją.

Druga grupa krajów to partnerzy Rosji w grupie krajów rozwijających się BRICS (Brazylii, Indie, Chiny, Republiki Południowej Afryki). Tam także corocznie są wysyłanie życzenia.

Trzecia grupa to są państwa poradzieckie, za wyjątkiem państw bałtyckich oraz od 2015 roku Ukrainy, ale z włączeniem Abchazji i Południowej Osetii. Te trzy grupy razem stanowią stały zestaw odbiorców życzeń z Kremla.

Najciekawsza jest za to grupa czwarta, czyli państwa nienależące do trzech wymienionych wcześniej kręgów, które także otrzymują życzenia. Wszystko wskazuje na to, że są to osobiści przyjaciele Putina i ważni partnerzy Rosji. Co ciekawe, ta grupa z roku na rok się powiększa. I tak, jeśli w roku 2012 życzenia otrzymało tylko 10 państw: Argentyna, Bułgaria, Wenezuela, Izrael, Hiszpania, Korea Południowa, Kuba, Monaco, Serbia i Turcja, to obecnie życzenia wysłano do 18 głów państw: Argentyny, papieża Franciszka (otrzymuje życzenia nieprzerwanie od pięciu lat), Węgier Orbana (także od pięciu lat), Wenezueli, Wietnamu, Grecji, Izraela, Hiszpanii, Korei, Kuby, Monaco, Serbii, Syrii, Słowenii, Turcji, Finlandii, Czech, Chorwacji. Z tej listy wypadła tylko Bułgaria, ale przybyło aż dziewięć innych.

Widzimy, że ten krąg przyjaciół Putina powiększył się istotnie od roku 2012 i faktycznie nie ma żadnej izolacji Putina, ale, wprosi przeciwnie, liczba jego przyjaciół na świecie się stale zwiększa.

Nie ma wśród nich prezydenta Polski (w ciągu badanych 7 lat żaden prezydent Polski nie otrzymał życzeń, tak samo jak żaden przywódca państw bałtyckich), ale za to dobre relacje z Putinem ma nie tylko prezydent Węgier, ale także Czech, Chorwacji i Słowenii. Widać po tym , że koncepcja Międzymorza jako projektu antyrosyjskiego, z udziałem tych państw, nie będzie możliwa do zrealizowania.

Stanisław Lewicki
https://konserwatyzm.pl/

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106073 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]