Polska: Wykłady ks. Gleize’a FSSPX

Aktualizacja: 2018-12-14 10:11 am

Promując drugie polskie wydanie swojej książki pt. II Sobór Watykański w pytaniach i odpowiedziach, ks. Jan Michał Gleize FSSPX wygłosił dwa okolicznościowe wykłady. W piątek 30 listopada br. w kaplicy krakowskiego przeoratu Bractwa Św. Piusa X wykładowca apologetyki i eklezjologii w seminarium św. Piusa X w Écône (Szwajcaria) przedstawił powody, dla których katolickie sumienie nie może uznać zasadności niedawnej kanonizacji Pawła VI; odwołał się przy tym do przykładu pontyfikatu patrona Bractwa i heroicznych cnót, które Pius XII dał Kościołowi powszechnemu za wzór świętości papieskiej, dokonując kanonizacji św. Piusa X.

Ks. Jan Michał Gleize FSSPX w Warszawie, 2 grudnia 2018 r.

Z kolei w niedzielę 2 grudnia francuski kapłan przestrzegał wiernych z warszawskiego przeoratu przed pokusą wynaturzania rad ewangelicznych. Ks. Gleize objaśnił w szczególności szatańską pułapkę fałszywego posłuszeństwa w państwie i w Kościele, zaznaczając, że jeśli dobre posłuszeństwo jest córą sprawiedliwości i darem Bożym umożliwiającym nam spełnianie Jego woli, to posłuszeństwo wbrew wierze lub prawu naturalnemu prowadzi do zagłady rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Nadużycie posłuszeństwa jest też niesprawiedliwością, gdyż nie oddaje Bogu tego, co jest Mu należne i uniemożliwia człowiekowi złączenie się ze swoim Stwórcą i Odkupicielem.

Wykłady są dostępne na platformie YouTube na kanałach Katolickiego Instytutu Apologetycznego oraz Mediów Narodowych:

Polskojęzyczne książki ks. Gleize’a są dostępne w księgarni Te Deum.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=105800 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]