Żydowscy przywódcy religijni chcą wprowadzenia antysemickich ostrzeżeń w Biblii i Koranie

Aktualizacja: 2018-11-25 3:51 pm

Żydowscy przywódcy domagają się nowych wydań Biblii i Koranu, w których mocno zaakcentowane zostaną ostrzeżenia przed antysemityzmem.

Zalecenia zostały zawarte w nowym dokumencie, noszącym tytuł: “Koniec antysemityzmu! Katalog strategii walki z antysemityzmem”. Tekst powstał podczas konferencji, zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, na której omawiano sposoby uporania się z dyskryminacją i prześladowaniami.

Wśród wymienionych w dokumencie strategii, znalazła się m.in. idea wprowadzenia ostrzeżeń w świętych tekstach:

Tłumaczenia Nowego Testamentu, Koranu i innych tekstów chrześcijańskich lub muzułmańskich wymagają podkreślenia ciągłości żydowskiego dziedzictwa, zarówno z chrześcijaństwem, jak i islamem oraz ostrzeżenia czytelników o konsekwencjach antysemickich postaw.

W Nowym Testamencie znalazło się kilka fragmentów, które zostały zidentyfikowane jako szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą być wykorzystane przez przeciwników do uzasadnienia antysemityzmu. Wspomnieć można chociażby o obwinieniu Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa, przedstawienie upartej natury narodu żydowskiego oraz ich nielojalność wobec Boga. W Koranie również znaleźć można pewne negatywne uwagi na temat Żydów.

Dokument wzywa również do identyfikacji i odrzucenia wszelkich antysemickich tekstów dziedzictwa chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Żydzi argumentują, że Nowy Testament jest dziełem stworzonym przez ludzi, więc nie powinien być mylnie utożsamiany z objawieniem Bożym.

Inne obszary podkreślone podczas konferencji to zwalczanie antysemityzmu w przestrzeni cyfrowej oraz w ramach organizacji badawczych i instytucji akademickich. Działania moją obejmować m.in. zapewnienie internetowym wyszukiwarkom pozytywnych wizerunków judaizmu oraz dokładnych opisów historii antysemityzmu.

Na inicjatywy Żydów zareagowali uczeni. Profesor sztuk islamistycznych na Uniwersytecie Londyńskim, Muhammad Abdel Haleem, podważył skuteczność pomysłów i przyznał, że jeśli ktoś chce zaangażować się w antysemityzm, to zrobi to bez względu na dodane ostrzeżenia.

Za: zmianynaziemi.pl (2018-11-25)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=105438 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]