- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Niebezpieczny wyrok NSA. Dzieci oficjalnie będą mogły mieć dwie matki

Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję o możliwości wpisywania do polskich ksiąg stanu cywilnego dzieci, urodzonych przez kobiety żyjące w tzw. „małżeństwach jednopłciowych”. Sprawa dotyczy przypadków „małżeństw” zawieranych za granicą. Dotychczas urzędy odmawiały stosownych wpisów, ze względu na brak podstaw prawnych.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, polskie dzieci kobiet żyjących w tzw. „małżeństwach jednopłciowych”, będą mogły być wpisane do ksiąg stanu cywilnego. W takich przypadkach transkrypcje zagranicznego aktu urodzenia dzieci będą możliwe, a w dokumentach jako rodzice dziecka będą wymienione dwie kobiety. Sprawa budzi głębokie kontrowersje, ponieważ polskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Tym samym dotychczas nie było możliwe uwzględnienie jako rodziców dziecka dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn.

Sędzia wydający wyrok tłumaczył, że jak dotąd polskie dzieci wychowywane przez dwie kobiety, które zawarły poza granicami Polski tzw. „małżeństwo jednopłciowe”, pozostawały de facto bezpaństwowcami. Naczelny Sąd Administracyjny tłumaczy jednak, że wyrok nie traktuje w żadnej mierze o możliwości zawierania w Polsce tzw. „małżeństw homoseksualnych”, a dotyczy jedynie dzieci wychowywanych przez dwie kobiety.

Podstawą do wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny była sprawa kobiety, która w 2014 roku urodziła w Londynie dziecko. Matka zawarła poza granicami Polski tzw. „małżeństwo jednopłciowe” i domagała się od urzędu stanu cywilnego transkrypcji aktu urodzenia dziecka, a także wpisania jako jego rodziców dwóch kobiet. Kierownik urzędu odmówił, a sprawa została skierowana do wojewody, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wszystkie instytucje odmawiały pozytywnego rozpatrzenia wniosku kobiety. Dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawił, że matka będzie mogła raz jeszcze ubiegać się o wpis do ksiąg urzędu stanu cywilnego.

Źródło: wp.pl

WMa

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]