SKANDAL! Żydzi znów atakują polską ustawę o IPN. I znów oskarżają Polaków!

Aktualizacja: 2018-06-26 11:01 am

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich złożyło we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego swoje „zastrzeżenia” dotyczące nowelizacji ustawy o IPN. W opinii czytamy m.in., że nowela rażąco i niewspółmiernie narusza prawo do wolności słowa.

Stanowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów i Prawników Żydowskich (The International Association of Jewish Lawyers and Jurists – IAJLJ) ma charakter opinii Amicus Curiae w postępowaniu Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności przepisów noweli dot. IPN z konstytucją. Opinia o tym charakterze pozwala organizacji, niebędącej stroną w postępowaniu sądowym, na wyrażenie stanowiska eksperckiego.

„Nałożenie tego typu karnych restrykcji na wolność słowa pozwala nie tylko na wzrost antysemickich nastrojów i wzmocnienie tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu, lecz jednocześnie szkodzi samej Polsce oraz jej relacjom z narodem żydowskim” – ocenił szef IAJLJ adwokat Meir Linzen.

Podkreślił też, że „Holokaust był zbrodnią nie tylko wobec Żydów, ale także przeciwko całej ludzkości”. „Nie wydarzył się też sam z siebie. Istnieli przecież przywódcy, ludzie, którzy mieli w niego swój wkład oraz pomogli wprowadzić go w czyn. Istnieli także ci, którzy ratowali Żydów z narażeniem własnego życia, wbrew wszelkim przeciwnościom. Stowarzyszenie ma pełną świadomość, że Polacy byli ofiarami zbrodniczego reżimu niemieckich nazistów. Jesteśmy wdzięczni licznym Polakom, którzy ryzykowali własnym życiem, by ratować Żydów podczas Holokaustu” – ocenił Linzen.

„Niemniej jednak, nie może być ignorowany fakt, iż wśród Polaków byli także tacy, którzy pomagali nazistom w ich działaniach zmierzających do eksterminacji ludności żydowskiej. Nie może być mowy, ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, o nakładaniu ograniczeń na wolność słowa w tym delikatnym i bolesnym temacie, który winien być elementem swobodnej i nieograniczonej debaty publicznej oraz badań naukowych” – dodał szef stowarzyszenia.

„Wprowadzanie tego typu karnych restrykcji na wolność słowa prowadzi nie tylko do wzrostu antysemickich nastrojów oraz stanowi zachętę dla tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu, lecz jednocześnie szkodzi samej Polsce oraz jej relacjom z narodem żydowskim” – stwierdził Linzen.
Żydowski prawnik jakoś słowem nie odniósł się do kwestii izraelskiego prawa, w którym obowiązuje podobna ustawa przewidująca za jej złamanie maksymalnie aż trzy lata pozbawienia wolności – co jest jawnym i bezczelnym łamaniem wolności słowa. Nie odniósł się także do polskich przepisów dotyczących „kłamstwa oświęcimskiego”, które podobnie do izraelskich ograniczają wolność wypowiedzi i swobodę naukową.

Między Polską a Izraelem trwa spór wokół uchwalonej przez polski Sejm w styczniu nowelizacji ustawy o IPN.

Nowelizacja, która weszła w życie, zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub do 3 lat więzienia. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Przepisy te wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA.

6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Zmienione przepisy obowiązują od 1 marca. Jak dotychczas PiS nie zdecydował się by choć raz je zastosować. Być może powyższy list żydowskich prawników jest ku temu dobrą okazją. (PAP)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=102342 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]