Polacy na Litwie są dyskryminowani

Aktualizacja: 2009-06-8 9:05 am

Dyskryminacja polskiej oświaty, niewprowadzenie języka polskiego jako pomocniczego w urzędach, zakaz polskiej pisowni nazwisk – to tylko niektóre z przykładów łamania przez Litwę praw mieszkających tam Polaków, pisze „Nasz Dziennik”. Tak wynika z raportu prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, który wezwał rząd do podjęcia radykalnych działań, by zmienić trudną sytuację Polaków na Litwie.

Image


Domaga się on od rządu wyegzekwowania przestrzegania praw Polaków na Litwie. Problem, który istnieje od 1990 roku, do tej pory nie doczekał się skutecznych działań władz Polski. Polacy stanowią na Litwie najliczniejszą, bo aż 7 procentową, mniejszość narodową. W raporcie czytamy o problemach z pisownią polskich nazwisk oraz z polską oświatą nie wynikających z trudności finansowych, ale z niechęci rządu litewskiego do jej wspierania (…). Na Litwie funkcjonuje zakaz, pisowni nazw ulic po polsku, oparty na wyroku litewskiego sądu administracyjnego, a na terenach, gdzie przeważają Polacy, jest problem z reprywatyzacją. Istnieją jednak na podstawy prawne do upominania się o przestrzeganie praw obywatelskich naszych rodaków mieszkających na Litwie. Są nimi m.in. traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 roku oraz konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.

Zgodnie z zaprezentowanym przez prezesa „Wspólnoty Polskiej” raportem o przestrzeganiu praw mniejszości polskiej na Litwie, Polacy przy zwrocie ziemi są traktowani o wiele gorzej niż Litwini. Ordynacja wyborcza na Litwie jest tworzona tak, by zmniejszyć siłę polskich głosów. “Niestety, odnosimy wrażenie, że polityka władz litewskich faktycznie zmierza do depolonizacji Wileńszczyzny. Dla porównania warto spojrzeć na zamieszkały przez Litwinów polski Puńsk, w którym litewskość jest widoczna na każdym kroku, wszędzie znajdują się napisy w języku litewskim, a dzieci uczą się w szkole podstawowej i liceum z wykładowym językiem litewskim. W szkołach, które są lepiej finansowane niż sąsiednie szkoły polskie” – czytamy w dokumencie Stowarzyszenia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=10142 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]