Znany teolog: Komunia dzielona z protestantami to bluźnierstwo i świętokradztwo

Aktualizacja: 2018-02-24 9:50 am

W związku z decyzją niemieckich biskupów o dopuszczeniu do Komunii Świętej protestantów, przypominamy opinię ks. Nicola Bux, cenionego włoskiego liturgisty i wieloletniego współpracownika Kongregacji Nauki Wiary dotyczącą interkomunii.

Ostatnio katolicki świat obiegła szokująca informacja – hierarchowie z Niemiec dopuścili do przyjmowania Komunii Świętej protestantów, którzy żyją w małżeństwach „mieszanych” tzn. w związkach z katolikami.

W nawiązaniu do tej decyzji przypominany opinię profesora teologii ks. Nicola Bux, kóry w przeszłości wypowiedział się stanowczo negatywnie o tego typu praktyce. Włoski duchowny ostrzegł, że sprzeciw wobec nauki Magisterium prowadzi do popełnienia bluźnierstwa i świętokradztwa. Jasno podkreślił, że jedyną możliwością by protestanci mogli przyjąć Jezusa w Eucharystii jest wyznanie grzechu odstępstwa od wiary oraz otrzymanie chrztu w obrządku katolickim.

Powyższe zjawisko wpisuje się w pojęcie „otwartej Komunii” spopularyzowane przez teologa kard. Waltera Kaspera a zapoczątkowane przez protestanckiego teologa Jurgena Moltmanna. Bux otwarcie nie zgadza się na wprowadzenia takiego terminu oraz przedstawia swoje argumenty.

Przytacza słowa z “Summy Teologicznej” św. Tomasza z Akwinu mówiące o tym, że natura sakramentu jest podwójna – potwierdzona w samym Chrystusie oraz wraz z całym jego mistycznym ciałem czyli Świętymi. Z tego wynika, że każdy przyjmujący ten sakrament wyraża swoje zjednoczenie z Chrystusem oraz Świętymi jego Kościoła. Jak wiemy w protestanckim nurcie chrześcijaństwa kult świętych jest całkowicie odrzucony. Jeżeli przyjmujemy Komunię odrzucając wiarę w jego Kościół popełniamy świętokradztwo.

W odpowiedzi do teorii Moltmanna wyraził się Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” gdzie wskazuje, że Eucharystia jest wyrażeniem i potwierdzeniem w widzialny sposób naszego niewidzialnego zjednoczenia z Synem i Ojcem poprzez działanie Ducha Świętego. Zjednoczenie może nastąpić jedynie w następstwie przystąpienia do spowiedzi i wyznania grzechów. Przyjęcie Komunii nie będąc w stanie łaski uświęcającej jest zatem świętokradztwem. Jak wiemy we wszelkich odłamach protestantyzmu nie ma Spowiedzi.

Wszystkie chrześcijańskie denominacje odwołują się do Jezusa Chrystusa, ale spór polega za zrozumieniu kim jest Chrystus. To najlepiej wyraża się w rozeznaniu co jest „chrystusowe” czyli jak realizowana jest misja Kościoła, jego przesłanie dla świata, sakramenty i instytucje  które są powołane do służby Słowu i Sakramentom. Protestanckie wyznania odrzucają Sakrament Bierzmowania, a więc jeden z trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (za Chrztem i Komunią Św.) przez co nie mogą dostępować Eucharystii w pełni.

Bux wskazuje, że luterańskie pojęcie konsubstancjacji (obecności Ciała Chrystusa w chlebie i winie TYLKO podczas Eucharystii) jest sprzeczne z doktryną katolicką, gdzie po przeistoczeniu (możliwym tylko poprzez ręce kapłana) Chrystus obecny jest w hostii cały czas. Wskazuje to na zupełnie różne zrozumienie Komunii przez protestantów, co jest powodem świętokradztwa w momencie przyjęcia jej z rąk katolickiego kapłana.

Samej interkomunii (przyjmowaniu katolickiej Komunii przez protestantów) zabrania Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie nr 1400: „Wspólnoty eklezjalne powstałe w wyniku Reformacji, odłączone od Kościoła katolickiego, nie przechowały właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego Misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa. Z tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami nie jest możliwa”.

Źródło: ncregister.com, katechizm.opoka.org

PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-02-23)

 


 

Komunia dla protestantów? Von Gersdorff: biskupi dopuścili świętokradczą Eucharystię!

Niemieccy biskupi dopuścili świętokradczą Komunię Świętą. Może doprowadzić to nawet do schizmy. Zastosowana w tym przypadku logika wiedzie ponadto do fundamentalnego osłabienia jedności Kościoła powszechnego i demontażu autorytetu władzy biskupiej – uważa niemiecki publicysta katolicki Mathias von Gersdorff.

Katolicki działacz i publicysta skomentował decyzję niemieckiego Episkopatu o dopuszczeniu do Komunii Świętej tych protestantów, którzy żyją w małżeństwie z katolikiem. Na swoim blogu zauważył, że reforma była przygotowywana w pewnej skrytości, bo bezpośrednio przed jej przeforsowaniem na zebraniu plenarnym episkopatu w Ingolstadt biskupi skandalizowali raczej mówieniem o „błogosławieniu” homozwiązków. Tymczasem nagle, zupełnie niespodziewanie, zapadła niezwykle ważna decyzja, którą Gersdorff nie waha się nazwać dopuszczeniem do świętokradztwa.

Według autora zwykłym „trickiem” lub „naginaniem prawa” jest tłumaczenie biskupów, jakoby Kodeks Prawa Kanonicznego dopuszczał protestantów do Komunii Świętej. Gersdorff przypomina, że tak jest rzeczywiście, ale wyłącznie „w ekstremalnych przypadkach”. Taki przypadek biskupi tymczasem… „dostrzegają wówczas, gdy małżeństwo mogłoby ponieść szkody z powodu wykluczenia od Komunii”.

„Teologowie i prawnicy muszą przeanalizować i ocenić tę decyzję. Niemieccy biskupi pod pewnymi warunkami dopuścili do świętokradczej Komunii Świętej. Może mieć to dalekosiężne skutki dla miejsca niemieckich diecezji w Kościele powszechnym oraz dla stosunku wiernych do ich pasterzy. W skrajnym przypadku biskupi, którzy wprowadzą w swoich diecezjach tę decyzję, mogą znaleźć się w schizmie” – pisze Gersdorff.

Autor zwraca następnie uwagę, że kardynał Reinhard Marx informując o dopuszczeniu protestantów do Komunii Świętej podkreślił, że ostateczną decyzję w każdym przypadku ma podejmować ksiądz parafialny zgodnie z przeprowadzonym przez siebie „rozróżnianiem”. To dokładnie ten sam pomysł, który Marx jeszcze niedawno forsował względem „błogosławienia” związków homoseksualnych, a wcześniej także w sprawie rozwodników w nowych związkach – pisze Gersdorff. „Żadnych ogólnych reguł, żadnych form uniwersalnych, wyłącznie rozwiązania jednostkowe” – stwierdza.

W ocenie publicysty przeczy to jednak uniwersalnym wypowiedziom Urzędu Nauczycielskiego. „Komunię może przyjmować tylko ten, kto przyznaje, że jest katolikiem. W przeciwnym wypadku nie jest w Kościele katolickim. Komunia jest między innymi widzialnym znakiem związku z kościelną wspólnotą, Communio. Komunia nie jest zatem aktem czysto prywatnym, ale ma w sobie coś całkowicie wspólnotowego. Stawiane często przez świat ewangelicki żądanie dopuszczenia protestantów do katolickiej Komunii systematycznie ignoruje ten stan rzeczy” – przypomina Gersdorff.

Według autora sposób działania niemieckich biskupów prowadzi w istocie do „usunięcia jednego, obowiązującego powszechnie Urzędu Nauczycielskiego i jednej uniwersalnie ważnej etyki. Fakt, że w ten sposób powstanie bezładna zbieranina teologicznych poglądów i praktyk, jest oczywisty. Co będzie więc jeszcze łączyć ze sobą katolików?” – pyta publicysta.

Gersdorff uważa też, że stosowana przez Marxa logika „poszczególnych przypadków” i „wyjątków” nie musi ograniczać się do rozwodników w nowych związkach i protestantów, ale może zostać z powodzeniem zastosowana do rozmaitych innych sytuacji życiowych.

Autor wskazuje wreszcie, że niemieccy biskupi najwyraźniej chcą stopniowo rezygnować z autorytetu w sprawach moralnych i teologicznych, w ten sposób przeprowadzając w istocie demontaż swojej posługi. 

Źródło: mathias-von-gersdorff.blogspot.de

Pach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-02-24)

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=100072 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]